7/3/2018

Συμμετοχή σε Διεθνείς Eμπορικές Εκθέσεις: O ενδεδειγμένος τρόπος προβολής & προώθησης κάθε επιχείρησης του Αγροδιατροφικού τομέα

του Ν. Σπηλιόπουλου
Αρθρογραφία

Αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο ζητούμενο στις μέρες μας για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης, μεγέθους ή εσωτερικής οργάνωσης, είναι η εξωστρέφεια.

Αποτελεί ίσως μονόδρομο για την επιβίωσή τους αλλά και την γενικότερη έξοδο της χώρας μας από την μακροχρόνια οικονομική κρίση.

Το δόγμα "Παράγω για να Εξάγω" θα πρέπει να αποτελέσει το κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο όλων των ελληνικών επιχειρήσεων  για τις επόμενες δεκαετίες, καθώς έχει πλέον αποδειχθεί περίτρανα ότι η ελληνική αγορά δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει σταθερούς ή/και αυξανόμενους ετήσιους κύκλους εργασιών.

Βασικό "εργαλείο" στη ζητούμενη και επιδιωκόμενη εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού τομέα και άρα στην διεκδίκηση από την πίτα των διεθνών πωλήσεων, αποτελεί η συμμετοχή τους σε διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις.

Ευκαιρίες συμμετοχής σε Εκθέσεις που διεξάγονται κάθε χρόνο σε πολλές γεωγραφικές περιοχές/χώρες ανά τον κόσμο, υπάρχουν για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις του εν λόγω κλάδου και η επιλογή των πλέον κατάλληλων εξαρτάται κυρίως από το Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης Πωλήσεων (ΣΠΑΠ) που έχει θέσει η κάθε επιχείρηση.

Οι Εμπορικές Εκθέσεις αναμφισβήτητα αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία για την επιχείρηση σας, έτσι ώστε:
- Να διατηρήσετε στενή & διαρκή επαφή με τους υφιστάμενους πελάτες σας
- Να δημιουργήσετε νέο πελατολόγιο, αυξάνοντας έτσι τον ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης σας
- Να αναζητήσετε με τον πιο πρόσφορο & άμεσο τρόπο αντιπροσώπους ή εισαγωγείς ή δίκτυα καταστημάτων λιανικής (Retail Chains) για την πώληση των προϊόντων σας σε άλλες χώρες/αγορές-στόχους
- Να λάβετε όλη την σχετική πληροφόρηση έγκυρα και έγκαιρα για όλες τις νέες  τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, διάθεση των προϊόντων της επιχείρησης σας

Πριν αποφασίσετε να συμμετάσχετε ως εκθέτης σε μία Εμπορική  Έκθεση και αφού μέσα από κατάλληλη έρευνα έχετε πεισθεί ότι πρέπει να συμμετάσχετε, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε επακριβώς:
-  Ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος σας εκεί             
-  Πως θα επωφεληθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την εν λόγω συμμετοχή σας

Λάβετε λοιπόν όλη την σχετική πληροφόρηση & γνώση και δημιουργείστε το δικό σας "Εκθεσιακό Σχέδιο Δράσης", με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και σχεδιασμό όλων των ενεργειών που πρέπει να προγραμματιστούν.

Αναλυτικότερα:

Πριν την διεξαγωγή της Έκθεσης:
- Έγκαιρη εξασφάλιση του περιπτέρου/stand με βάση τον διατιθέμενο προϋπολογισμό
- Επιλογή του πλέον κατάλληλου προσωπικού της επιχείρησης που θα συμμετάσχει  σε αυτή και άρα θα εκπροσωπήσει την επιχείρηση
- Δημιουργία του απαραίτητου προωθητικού/διαφημιστικού/γραφιστικού υλικού του περιπτέρου

Κατά την διάρκεια διεξαγωγής της Έκθεσης:
-  Επικοινωνία με υφιστάμενους & νέους πελάτες
-  Δημιουργία λίστας επαφών μελλοντικών πελατών
-  Προβολή & προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης

Μετά την ολοκλήρωση της Έκθεσης:
Γενικός απολογισμός & αξιολόγηση σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες συμμετοχής, κυρίως από τις επαφές & συναντήσεις που έγιναν, καθώς τα αποτελέσματα και ο μετασχηματισμός τους ή μη σε εμπορικές συμφωνίες θα φανούν στο άμεσο μέλλον
- Συστηματικές ενέργειες επικοινωνίας με όλους τους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους/μελλοντικούς πελάτες που επισκέφθηκαν το περίπτερο σας

Σύμφωνα με τον Peter Drucker, Αυστριακό γκουρού του Management, oι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να μεγαλουργήσουν, χρειάζονται  παράλληλα 4 διαφορετικούς τύπους ανθρώπων:
α).  τον άνθρωπο της σκέψης
β).  τον άνθρωπο της δράσης
γ).  τον κοινωνικό άνθρωπο
δ).  τον άνθρωπο της πρώτης γραμμής

Μην αφήνετε τίποτα στην τύχη!!

Διαμορφώστε την επόμενη ημέρα για την επιχείρησή σας, τολμείστε, κάντε το παραπάνω βήμα για την εξωστρέφεια και την διεθνοποίηση της.

Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Εισηγητής Σεμιναρίων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), Αγροτικής Επιχειρηματικότητας & Εξαγωγών

Διαβάστε επίσης

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας