14/03/2017

Εταιρία στο εξωτερικό; Λύση στη βιωσιμότητα της επιχείρησης ή παγίδα;

της Χ. Σωτηράκη
Αρθρογραφία

 Σε ένα ασταθές φορολογικό περιβάλλον με συνεχή αύξηση της φορολογικής κλίμακας, ασφαλιστικές εισφορές να παίρνουν τη μορφή συμπληρωματικού επιβαρυντικού παράγοντα στον οικονομικό προϋπολογισμό και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα να θεωρείται πλέον απαγορευτική… ο Έλληνας επιχειρηματίας αναζητά μια «σανίδα» σωτηρίας στο επιχειρηματικό του αδιέξοδο.

Ελλάδα
Με νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για Φυσικά πρόσωπα και Ελεύθερους επαγγελματίες να κυμαίνεται από 22% έως 45% αναλόγως εισοδήματος από 01.01.2016 και συντελεστή φορολογίας 29% για Νομικά πρόσωπα-οντότητες (Α.Ε.-ΕΠΕ-ΙΚΕ-Ο.Ε.-Ε.Ε. κλπ) + προκαταβολή φόρου επόμενου έτους 100% για τα νομικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, με ισχύ επίσης από 01.01.2016… η σκέψη των Ελλήνων φορολογικών κατοίκων οδηγεί σε τάσεις φυγής.

Η hot διαφήμιση των καιρών μας; Ίδρυση εταιρίας στο εξωτερικό!!!
(Π.χ. ίδρυση σε Βουλγαρία με συντελεστή φορολογίας 10% για φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε Κύπρο με εταιρικό φορολογικό συντελεστή 12,5%κ.λ.π.)

Πολλές εταιρίες προσκαλούν τους Έλληνες επιχειρηματίες να μεταφερθούν ή να ιδρύσουν εταιρίες στο εξωτερικό, σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, δελεάζοντας τους με:

 • Γρήγορη σύσταση χαμηλού κόστους και αποφυγή της Ελληνικής γραφειοκρατίας
 • Ελάχιστα απαιτούμενο κεφάλαιο και εξαιρετικά περιορισμένες διατυπώσεις
 • Φορολόγηση εταιρικών κερδών με χαμηλούς συντελεστές φορολογίας
 • Αποφυγή εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί και απασχολούν προσωπικό στο εξωτερικό
 • Αποφυγή σημαντικών φορολογικών επιβαρύνσεωνκαθώς κ.α.

Και πράγματι πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις ήδη έχουν επιλέξει την μεταφορά τους ή την ίδρυση αλλοδαπής επιχείρησης στο εξωτερικό.

Έχουν πράξει ορθά; Έχουν προβεί στις ορθές φορολογικές ενέργειες ώστε να αποφύγουν μελλοντική φορολόγηση των κερδών της αλλοδαπής τους στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς το δικαίωμα συμψηφισμού του φόρου που είχαν ήδη καταβάλλει στην αλλοδαπή;

Ερωτήματα πολλά… που δυστυχώς πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες δεν γνώριζαν ή δεν είχαν τη σωστή ενημέρωση και θα βρεθούν προ εκπλήξεων στο μέλλον από τους ελέγχους της ελληνικής κυβέρνησης σε εταιρίες του εξωτερικού…

Ίδρυση εταιρίας σε άλλα κράτη με προνομιακό καθεστώς = Λύση στη βιωσιμότητα της επιχείρησης ή παγίδα; Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά = Φορολογικός σχεδιασμός (tax planning) κύριοι!

 1. Λαμβάνουμε υπόψη μας σοβαρά ότι πλέον τα περισσότερα κράτη ακολουθούν το καθεστώς ανταλλαγής πληροφοριών. Ανά πάσα στιγμή ένας φορολογικός έλεγχος έχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των εταίρων που βρίσκονται πίσω από μια εταιρία που εδρεύει σε κράτος με προνομιακό καθεστώς.
 2. Λαμβάνουμε υπόψη μας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ίδρυσης μιας εταιρίας στο εξωτερικό.
 3. Διασφαλίζουμε τους εταίρους της αλλοδαπής, στην περίπτωση που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με τους ορθούς χειρισμούς.
 4. Εξασφαλίζουμε τις αποδείξεις μέσω των ορθών κινήσεων για την αναγνωρισιμότητα των δαπανών που προέρχονται από αλλοδαπές επιχειρήσεις.
 5. Ακολουθούμε τις ορθές φορολογικές κινήσεις για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από αλλοδαπές εταιρίες προς ελληνικές ή το αντίστροφο.
 6. Επιλέγουμε ίδρυση υποκαταστήματος στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ανάλογα με τις ανάγκες της δραστηριότητας μας και προκειμένου να αποφύγουμε φορολογικά λάθη που θα μας στοιχίσουν οικονομικά στο μέλλον κ.α.

Σχεδιάζουμε φορολογικά και προσεκτικά την κάθε κίνηση, προβλέπουμε, πράττουμε…

Not all opportunities are to be taken. Some are traps.
Υπάρχουν ευκαιρίες που πρέπει να τις αρπάζουμε και ευκαιρίες που δεν πρέπει… γιατί είναι παγίδα! Και ναι η μειωμένη φορολόγηση είναι μια πρόκληση και παράλληλα μια παγίδα, αλλά μερικές φορές η καλύτερη απάντηση στην πρόκληση δεν είναι η βιασύνη… αλλά η επιχειρηματική στρατηγική και πρόβλεψη!


Σύμβουλος επιχειρήσεων, Λογίστρια - Φοροτεχνικός

Προτεινόμενες σχολές

Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Social Media, Web Design
Management, Λογιστική
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
E-Learning Προγράμματα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήματος Χρηματοοικονομικής
και Τραπεζικής Διοικητικής
1000 Σεμινάρια... Περισσότεροι από 15.000 συμμετέχοντες
Εξειδικευμένη γνώση και
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
12.500 ανώτερα στελέχη!
Mediterranean College
Education is about trust

Αναγνωρισμένα Bachelor's
και Master's
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
σε όλους τους τομείς
Δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Σεμινάρια Λογιστικής
28 χρόνια εμπειρίας

40 προγράμματα στην Αθήνα
Τώρα και με E-Learning!