22/02/2017

Tα επαγγέλματα που υπόσχονται υψηλό εισόδημα και ευτυχία

Καριέρα

Δείτε ποιες θεωρούνται ως οι πιο «ευτυχισμένες» και υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για το 2017.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η ευτυχία στην εργασία και ο καλός μισθός δεν πάνε μαζί, ωστόσο το CareerBliss έχει αντίθετη άποψη. Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα καριέρας συνέταξε και δημοσίευσε έναν κατάλογο με θέσεις εργασίας, στις οποίες οι εργαζόμενοι μπορούν να ευτυχίσουν και παράλληλα να «γεμίσουν» το πορτοφόλι τους.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν έπειτα από έρευνα σε εργαζόμενους στις ΗΠΑ, οι οποίοι αξιολόγησαν δέκα παράγοντες που επηρεάζουν την ευτυχία σε ένα χώρο εργασίας σε μία κλίμακα πέντε σημείων: Τη σχέση τους με τον εργοδότη, τις σχέσεις με τους συναδέλφους, το εργασιακό περιβάλλον, τους πόρους εργασίας, την αποζημίωση, τις ευκαιρίες ανάπτυξης, την εταιρική κουλτούρα, τη φήμη της εταιρείας, τις καθημερινές εργασίες, αλλά και τον έλεγχο της καθημερινής εργασίας.

Παρακάτω ακολουθούν οι πιο «ευτυχισμένες» και υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας του 2017:

10. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (DIRECTOR OF IT)
Bαθμολογία του CareerBliss: 3,5/5
Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 115,643 δολάρια
Οι διευθυντές πληροφορικής διαχειρίζονται τη στρατηγική της τεχνολογίας των πληροφοριών ενός οργανισμού, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το υλικό και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (PRODUCT MANAGER)
Bαθμολογία του CareerBliss: 3,125
Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 120,229 δολάρια
Οι διαχειριστές προϊόντων είναι υπεύθυνοι για την προώθηση και την εισαγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στο κοινό.

8. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (VICE PRESIDENT (VP) OF SALES)
Bαθμολογία του CareerBliss: 3,22/5
Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 162,600 δολάρια
Ο αντιπρόεδρος πωλήσεων, ο οποίος έρχεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του τμήματος, είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των πωλήσεων της επιχείρησης, ενώ παράλληλα επιβλέπει το τμήμα των μάνατζερ στις πωλήσεις.

7. ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (SENIOR MANAGER)
Bαθμολογία του CareerBliss: 3.297/5
Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 110,292 δολάρια
Tα ανώτερα διευθυντικά στελέχη είναι υπεύθυνα για την εποπτεία ομάδων ή τμημάτων ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Παράλληλα, αναλαμβάνουν καθήκοντα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την οργάνωση, το συντονισμό εκδηλώσεων, την παραγωγή ή άλλους σκοπούς της επιχείρησής τους.

6. ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SENIOR SOFTWARE ENGINEER)
Bαθμολογία του CareerBliss: 3.31/5
Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 91,664 δολάρια
Οι ανώτεροι μηχανικοί λογισμικού διαθέτουν εμπειρία στη δημιουργία προγραμμάτων, επιτρέποντας στους χρήστες να εκτελούν ορισμένες εργασίες σε έναν υπολογιστή ή να αναπτύσσουν λειτουργικά συστήματα για συσκευές και δίκτυα.

5. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ACCOUNTING MANAGER)
Βαθμολογία του CareerBliss: 3.31/5
Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 97,886 δολάρια
Οι διευθυντές λογιστηρίων εποπτεύονται τις πρακτικές οικονομικές εκθέσεις των εταιρειών

4. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER)
Bαθμολογία του CareerBliss: 3.31/5
Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 93,846 δολάρια
Οι διευθυντές επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι υπεύθυνοι για το χειρισμό και την επαφή με υποψήφιους πελάτες μίας εταιρείας.

3. ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (SENIOR ENGINEER)
Bαθμολογία του CareerBliss: 3.51/5
Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 100,630 δολάρια
Ο ανώτερος μηχανικός είναι υπεύθυνος για τη μηχανική εξέλιξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μίας εταιρείας.

2. DIRECTIONAL DRILLER
Bαθμολογία του CareerBliss: 3.59/5
Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 178,155 δολάρια
Οι directional drillers χειρίζονται μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην υδραυλική ρωγμάτωση προκειμένου να ανοιχθεί μια πετρελαιοπηγή.

1. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (CHIEF TECHNOLOGY OFFICER - CTO)
Bαθμολογία του CareerBliss: 3.72/5
Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 150,100 δολάρια
Οι CTOs βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τα συστήματα πληροφοριών τους.

Πηγή: Fortune Greece

Προτεινόμενες σχολές

The Future is Yours.
Αναγνωρισμένα Bachelor's
και Master's
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής