16/09/2016

Ποιοι εργοδότες αναμένεται να προσλάβουν περισσότερους μέχρι το τέλος του έτους

Καριέρα

Μεγάλη έρευνα της ManpowerGroup για τις προοπτικές απασχόλησης στους επόμενους μήνες.

Συγκρατημένα αισιόδοξοι παραμένουν οι Έλληνες εργοδότες, αναφορικά με τις προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της ManpowerGroup για τις προοπτικές απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, από τους 753 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 15% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 15% προβλέπει μείωση, το 67% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό, ενώ 3% των εργοδοτών δεν γνωρίζει, εάν θα υπάρξουν αλλαγές κατά το προσεχές τρίμηνο.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +6%. Οι προθέσεις προσλήψεων διατηρούνται σταθερές, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ εμφανίζουν βελτίωση της τάξης των 13 ποσοστιαίων μονάδων, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας για το Δ΄ τρίμηνο 2016 παρουσιάζουν σημάδια συνεχιζόμενης σταθερότητας στην ελληνική αγορά εργασίας. Επιπροσθέτως, μία λεπτομερής ανάλυση στα αποτελέσματα, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αναφορικά με τα σχέδια προσλήψεων των εργοδοτών, δείχνει ένα σημαντικά αισιόδοξο περιθώριο 13 ποσοστιαίων μονάδων. Οι εποχικά προσαρμοσμένες προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται στο 6%, επισημαίνοντας ότι οι Έλληνες εργοδότες προβλέπουν κάποιες ευκαιρίες προσλήψεων κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2016, παρά την αύξηση στις εργοδοτικές εισφορές κατά 0,5%, που επηρεάζουν ήδη το υψηλό κόστος εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον κλάδο της Γεωργίας αναμένεται σημαντική αύξηση, της τάξης του 18%, για το επόμενο τρίμηνο. Οι εν λόγω προβλέψεις, καθώς και οι αντίστοιχες του Β΄ τριμήνου 2016, αποτελούν τις ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε το Β’ τρίμηνο του 2008. Παράλληλα, η έλλειψη ταλέντων εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό σημείο για τους εργοδότες. Σε αυτό το πλαίσιο, η ManpowerGroup, μέσω του ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών που προσφέρει, όπως θεματικά εργαστήρια Talent Lab, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών, εστιάζει στην κάλυψη του κενού που δημιουργεί η έλλειψη ταλέντων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» σημειώνει η Φανή Κλειδά, διευθύνουσα σύμβουλος της ManpowerGroup.

Αναλυτικότερα, από την έρευνα προκύπτουν τα εξής:

Συγκρίσεις ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας
Κατά το προσεχές τρίμηνο, προβλέπονται αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας καταγράφουν τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +18%, παράλληλα, σημαντική αύξηση του ρυθμού προσλήψεων προβλέπεται και στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι προοπτικές είναι της τάξης του +17%. Αναμένεται σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων στον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών, με προοπτικές της τάξης του +11%, ενώ προβλέπεται κάποια αύξηση των θέσεων εργασίας στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπου οι προοπτικές ανέρχονται στο +7%. Ωστόσο, αρνητικές προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται σε δύο τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των κατασκευών, όπου οι προοπτικές είναι της τάξης του -6%.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα των κατασκευών αναφέρουν τη σημαντικότερη αύξηση της τάξης των 6 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές τόσο στον τομέα της Γεωργίας όσο και στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις είναι κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες ισχυρότερες. Στους άλλους τομείς, οι προοπτικές προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές ή δεν παρουσιάζουν αλλαγές.

Σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2015, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας καταγράφουν απότομη αύξηση, της τάξης των 23 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών οι προοπτικές ενισχύονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες. Καταγράφονται σημαντικές βελτιώσεις, της τάξης των 19 και 17 ποσοστιαίων μονάδων, στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών, αντίστοιχα, ενώ οι προοπτικές για τον τομέα μεταποίησης σημειώνουν αύξηση της τάξης των 12 ποσοστιαίων μονάδων.

Συγκρίσεις ανά γεωγραφική περιοχή
Κατά το Δ’ τρίμηνο του 2016, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και στις δύο Περιφέρειες. Οι εργοδότες στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής δηλώνουν πιο αισιόδοξοι στις προθέσεις προσλήψεων, με τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης να ανέρχονται στο +7%, ενώ οι προοπτικές στη Βόρεια Ελλάδα στο +6%.

Οι προοπτικές προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές, τόσο στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, όσο και τη Βόρεια Ελλάδα, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες αναφέρουν σημαντικά ενισχυμένες προθέσεις προσλήψεων και στις δύο Περιφέρειες. Οι προοπτικές για την ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής είναι κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες ισχυρότερες, ενώ αναφέρεται αύξηση της τάξης των 11 ποσοστιαίων μονάδων στη Βόρεια Ελλάδα.

Προοπτικές απασχόλησης σε σχέση με το μέγεθος του Οργανισμού
Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες εργοδότες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού: Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, με λιγότερους από 10 υπαλλήλους, οι μικρές επιχειρήσεις με 10-49 υπαλλήλους, οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50-249 υπαλλήλους και οι μεγάλες επιχειρήσεις με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους.

Αναμένεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων αναφέρουν ισχυρές προθέσεις προσλήψεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +31%. Παράλληλα, προβλέπεται κάποια αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων από τους εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις, με προοπτικές της τάξης του +5% και +3% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες στις μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρουν σημαντική βελτίωση 10 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τους εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση της τάξης των 4 ποσοστιαίων μονάδων. Οι προοπτικές για τις μικρές επιχειρήσεις διατηρούνται σχετικά σταθερές.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σημαντικά στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων, με βελτίωση της τάξης των 27 ποσοστιαίων μονάδων. Καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις της τάξης των 14 και 11 ποσοστιαίων μονάδων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αντίστοιχα, ενώ οι προοπτικές για τις μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες.

Διεθνείς συγκρίσεις
Περίπου 59.000 εργοδότες σε 43 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας (τα δεδομένα είναι εποχικά προσαρμοσμένα για όλες τις χώρες, με εξαίρεση την Πορτογαλία), κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2016. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2016, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;».

Η έρευνα της ManpowerGroup για το τρίτο τρίμηνο αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των απασχολούμενων αναμένεται να αυξηθεί σε 42 από τις 43 χώρες και επικράτειες κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου. Η αβεβαιότητα που συνδέεται με την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, το δημοψήφισμα για το Brexit και τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στη χρηματοοικονομική αγορά, δεν φαίνεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αυτοπεποίθηση των εργοδοτών σε ό,τι αφορά στις προσλήψεις. Περίπου το ήμισυ των προβλέψεων ενισχύονται με διαφορετικά περιθώρια σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν πριν από τρεις μήνες, με τα σχέδια προσλήψεων να βελτιώνονται σε 23 από τις 43 χώρες, να διατηρούνται αμετάβλητα σε εννέα και να αποδυναμώνονται σε 11. Η αυτοπεποίθηση των εργοδοτών ως προς τις προσλήψεις είναι ισχυρότερη σε Ινδία, Ιαπωνία, Ταϊβάν και Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι εργοδότες σε Βραζιλία, Βέλγιο, Φινλανδία, Ιταλία και Ελβετία, καταγράφουν τα πιο αποδυναμωμένα σχέδια προσλήψεων.

Στη Βόρεια, Νότια και Κεντρική Αμερική, αναμένονται αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων σε εννέα από τις 10 χώρες κατά το τέταρτο τρίμηνο. Οι εργοδότες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κολομβία και το Μεξικό, καταγράφουν τα πιο αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων Δ’ τριμήνου στην Περιφέρεια, ενώ οι ευκαιρίες για τα άτομα που αναζητούν εργασία αναμένεται να είναι λιγότερες στη Βραζιλία.

Οι εργοδότες σε όλες τις 25 χώρες της γεωγραφικής περιοχής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής (ΕΜΕΑ) αναμένουν αύξηση του προσωπικού τους κατά το προσεχές τρίμηνο. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προβλέψεις βελτιώνονται σε 12 χώρες, αποδυναμώνονται σε έξι και διατηρούνται αμετάβλητες σε επτά. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές απασχόλησης αναμένεται να βελτιωθούν σε 16 χώρες και να διατηρηθούν αμετάβλητες σε δύο. Οι εργοδότες στην Ιρλανδία και το Ισραήλ καταγράφουν τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων Δ’ τριμήνου στην Περιφέρεια αυτή, ενώ οι πιο αποδυναμωμένες προοπτικές καταγράφονται στο Βέλγιο, τη Φινλανδία, την Ιταλία και την Ελβετία».

Πηγή: Fortune Greece