22/8/2016

To 1ο Coding Bootcamp για Επαγγελματίες με Εγγυημένη Απασχόληση στην Αθήνα

Καριέρα

Ταχύρρυθμη εντατική εκπαίδευση στον Προγραμματισμό και στην Ανάπτυξη Εφαρμογών

Η Υποβολή Αιτήσεων Ξεκίνησε!

Το 1ο Coding Bootcamp για Επαγγελματίες, μία δράση που οργανώνεται στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα και υλοποιείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη CEPIS και τη HePIS ξεκινά το Σεπτέμβριο 2016 στην Αθήνα!

Μέσα από εντατική εκπαίδευση 2+12 εβδομάδων (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2016) οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στον Προγραμματισμό, θα πιστοποιηθούν για τις γνώσεις τους στον τομέα αυτό και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα προσληφθούν άμεσα από εταιρίες-χορηγούς του προγράμματος ως full-stack developers στις γλώσσες Προγραμματισμού Java και C# / .NET.

Το Coding Bootcamp αποτελεί την πρώτη δράση της Συμμαχίας για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα (“Alliance For Digital Employability”), μίας εθελοντικής πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας, κυρίως των νέων, μέσω της εκπαίδευσής τους σε υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες, κυρίως στον προγραμματισμό, και την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας σε αντίστοιχες θέσεις. Τη Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα απαρτίζουν ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφορικών (CEPIS) κ. Βύρων Νικολαΐδης, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,οι κ.κ. Γιώργος Δουκίδης, Διομήδης Σπινέλλης, Κατερίνα Πραματάρη, Πάνος Λουρίδας, ο πρόεδρος της HePIS κ. Νίκος Φαλδαμής και σημαντικός αριθμός κορυφαίων εταιρειών και επιχειρηματικών φορέων.

Στο 1ο Coding Bootcamp, τονίζει η υπεύθυνη του προγράμματος κ. Ελένη Νικολαΐδου, θα διδάσκουν επιφανείς ακαδημαϊκοί, με πληθώρα διεθνών διακρίσεων στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού και έμπειρα στελέχη του κλάδου με βαθιά γνώση του αντικειμένου. Το πρόγραμμα συνδυάζει εντατική εκπαίδευση με πρακτική εξάσκηση (hands-on experience), εξασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευόμενοι καλλιεργούν επιπλέον ποιοτικά χαρακτηριστικά (soft skills), όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η ικανότητα διοίκησης και η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ομαδικότητα και ο επιχειρηματικός τρόπος σκέψης.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις εδώ έως και 10 Σεπτεμβρίου 2016.

Η κ. Νικολαϊδου εξηγεί ότι από το σύνολο των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση, θα επιλεγούν οι 40 καλύτεροι, κατόπιν της αξιολόγησής τους από ομάδα ειδικών σε δεξιότητες όπως ο αλγοριθμικός τρόπος σκέψης, η γνώση αγγλικών κ.ά. ενώ οι γνώσεις προγραμματισμού δεν αποτελούν κριτήριο επιλογής. Η αντιστοίχιση των 40 επιλεγμένων υποψηφίων με τις συμμετέχουσες εταιρίες γίνεται μέσα από matchmaking συναντήσεις και διαδικασίες πρόσληψης με σκοπό την υπογραφή συμβάσεως εργασίας από τα ενδιαφερόμενα μέρη, πριν την έναρξη των μαθημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη των υποψηφίων είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και η πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους, όπως εκπαιδευτικό υλικό, πιστοποίηση, αίθουσες, γραμματεία κλπ., καλύπτεται από τους φορείς διοργάνωσης και χορηγούς του προγράμματος. Για κάθε συμμετοχή στο πρόγραμμα καταβάλλονται €1.000 από την εταιρία και €1.000 από τον εκπαιδευόμενο.

Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων αποτελούν τα παρακάτω:
- Διαμονή εντός Αττικής
- Πλήρης αφοσίωσης στο πρόγραμμα χωρίς άλλες υποχρεώσεις (πχ. εργασία, σπουδές κλπ.)
- Δυνατότητα κάλυψης του κόστους
- Προσωπικό Laptop

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 210 3729070 ή να επισκεφθείτε τη σελίδα του Coding Bootcamp εδώ.

Το Semifind.gr και το Jobfind.gr στηρίζουν το 1ο Coding Bootcamp για Επαγγελματίες ως Χορηγοί Επικοινωνίας.