10/08/2016

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις καινοτόμες επιχειρήσεις σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Καριέρα

Σύμφωνα με έρευνα του ΕΚΤ και της ΕΛΣΤΑΤ, την τριετία 2012-2014 η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων εφάρμοσαν τουλάχιστον έναν τύπο καινοτομίας.

Πρωταθλήτρια εμφανίζεται η Ελλάδα στις καινοτόμες επιχειρήσεις με ποσοστό πάνω από 50%, σύμφωνα με στατιστική έρευνα για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις την τριετία 2012-2014 που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η έρευνα διεξήχθη σε 14.000 περίπου ελληνικές επιχειρήσεις που πλαισιώνονται από δέκα εργαζομένους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, την τριετία 2012-2014 οι ελληνικές επιχειρήσεις, σε ποσοστό 51%, εμφανίζονται καινοτόμες καθώς εφάρμοσαν τουλάχιστον έναν τύπο καινοτομίας: σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα, νέες ή σημαντικά βελτιωμένες διαδικασίες, νέες οργανωσιακές μεθόδους καθώς και νέες μεθόδους μάρκετινγκ.

Ωστόσο, το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων παρουσιάζει μικρή μείωση σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη έρευνα με αναφορά στην τριετία 2010-2012 (από 52,3% σε 51,0%) – μια καλή επίδοση, παρά τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες στη χώρα (με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, την τριετία 2010-2012 ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 48,9%).
Ακόμη, αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό επιχειρήσεων που καινοτομούν σε προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), από 19,5% την τριετία 2010-2012, σε 23,4% την τριετία 2012-2014, η οποία συνδέεται περισσότερο με την παραγωγή προϊόντων που είναι νέα για την επιχείρηση και σε μικρότερο βαθμό με προϊόντα που είναι νέα για την αγορά.

Επιπλέον, σημαντική είναι η εφαρμογή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων διαδικασιών, όπως είναι οι διαδικασίες παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών, οι μέθοδοι παράδοσης ή διανομής πρώτων υλών, αγαθών ή υπηρεσιών (logistics), καθώς το ποσοστό επιχειρήσεων με καινοτομία διαδικασίας αυξάνεται από 25,6% σε 29,6%.

Αντιθέτως, μειώνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων με οργανωσιακή καινοτομία, από 30,2% σε 25,5%, και με καινοτομία μάρκετινγκ, από 36,8% σε 32,5%.

Πηγή: Fortune Greece