26/07/2016

Η ΑΚΤΟ Κατάρτιση ζητά πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων

Καριέρα

Με αφορμή την υλοποίηση τμημάτων του προγράμματος επιταγής κατάρτισης (voucher) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών "Ενέργεια Β1: Επαγγελματική Κατάρτιση (training voucher) των απολυμένων ατόμων από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών», η ΑΚΤΟ Κατάρτιση αναζητά πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, για την κάλυψη των παρακάτω θεματικών ενοτήτων:

· Ειδικός Γραφίστας με Ψηφιακή Τεχνολογία
· Διακοσμητής
· Φωτογράφος - Ειδικός Ψηφιακών Λήψεων
· Συγγραφή Σεναρίου & Δημιουργική Γραφή
· Σκηνοθεσία – Σκηνογραφία
· Βασικές και Προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και διαδικτύου
· Τεχνικός Σχεδίασης και Ανάπτυξης εφαρμογών Web & προγραμματισμού ψηφιακών εφαρμογών (Video Games)
· Δημοσιογραφία στο Διαδίκτυο και Δημοσιογραφική κάλυψη κρίσεων
· Διευθυντής Παραγωγής σε ραδιοτηλεοπτικά Μέσα – Σύγχρονα Μοντέλα Οργάνωσης και Παραγωγής Περιεχομένου
· Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων (Λογιστικά και Διαχείριση Αποθήκης)
· Marketing και Marketing μέσω διαδικτύου / Μάρκετινγκ
· Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού
· Στέλεχος Υποστήριξης Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
· Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
· Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Αποστολή βιογραφικών και υποβολή ερωτήσεων αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@aktotraining.gr με την ένδειξη «B1/2016».

Βιογραφικά στα οποία δεν θα αναφέρεται η εγγραφή στο Μητρώο Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μέχρι και την Τρίτη 16 Αυγούστου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα του ΑΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.

Το πρόγραμμα «Ενέργεια Β1: Επαγγελματική Κατάρτιση, με επιχορήγηση επιταγών κατάρτισης (training voucher) των απολυμένων ατόμων από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών», συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων"