12/07/2016

Πόσο σημαντική είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην επιτυχία

Καριέρα

Πολλοί ψυχολόγοι και ειδικοί στην ανθρώπινη συμπεριφορά πιστεύουν ότι το συναισθηματικό νοητικό πηλίκο (EQ) ενός ατόμου μπορεί να παίζει πολύ πιο σημαντικό ρόλο ως προς την επιτυχία από το ρόλο που παίζει το νοητικό πηλίκο (IQ).

Υπάρχουν πολλοί έγκυροι ορισμοί για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Μας αρέσει να τη σκεφτόμαστε σαν τα τέσσερα τεταρτημόρια ενός πίνακα δύο με δύο . Στον έναν άξονα έχουμε τον "Εαυτό" και τους "Άλλους". Στον άλλο άξονα έχουμε τα "Καταλαβαίνω" και "Επηρεάζω".

1. Κατανόηση του εαυτού σας
Ο Αριστοτέλης είπε πως η αυτογνωσία είναι η αρχή της σοφίας. Πρέπει να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στο κεφάλι σας. Καταλαβαίνετε τι οδηγεί τα συναισθήματά σας; Αν είστε ταραγμένοι, θυμωμένοι, χαρούμενοι, γνωρίζετε το λόγο;
Μπορεί να ακούγεται εύκολο, όμως δεν είναι. Για να αλλάξετε τον κόσμο σας, πρέπει να αρχίσετε να κατανοείτε γιατί νιώθετε όπως νιώθετε - πρέπει να κατανοήσετε τον εαυτό σας.

2. Επιρροή στον εαυτό σας
Αυτή είναι η ικανότητά σας να τροποποιήσετε τη συμπεριφορά σας κατά το δοκούν. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να θέτουν προσωπικούς στόχους, να χαράζουν ένα σχέδιο για την επίτευξη των στόχων και να το εκτελούν - είναι ικανοί να επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους θετικά.

3. Κατανόηση των άλλων
Η κατανόηση των άλλων έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση - την ικανότητά σας να καταλαβαίνετε τι νιώθουν οι άλλοι και γιατί, και να γνωρίζετε το πώς οι λέξεις σας και οι πράξεις σας θα εκληφθούν από τους γύρω σας. Είναι πολύ δύσκολο να επιτύχει κανείς χωρίς να κατανοεί τους άλλους.

4. Επιρροή στους άλλους
Αυτή είναι η ικανότητά σας να παρακινείτε τους ανθρώπους αποτελεσματικά. Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητά σας είναι σε άμεση συνάρτηση με την ικανότητα να κάνετε τους άλλους να κάνουν αυτό που θέλετε. Αυτό δεν αποτελεί χειραγώγηση. Η χειραγώγηση επιδρά στους άλλους με τρόπο που ωφελεί εσάς, αλλά μπορεί να βλάπτει τους ίδιους. Η παρακίνηση των άλλων δημιουργεί μια win-win κατάσταση. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τους άλλους με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφελούνται αμφότερες πλευρές.

Μπορεί η συναισθηματική νοημοσύνη να εξηγήσει την επιτυχία στις επιχειρήσεις; Πιστεύουμε πως η επιτυχία οφείλεται σε τέσσερις παράγοντες. Το IQ σας, την πρότερη εμπειρία σας (εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία), το επίπεδο της προσπάθειας και τη συναισθηματική νοημοσύνη (όπως ορίζεται παραπάνω).

Και ενώ πολλές εταιρείες ακόμη δεν δίνουν μεγάλη βάση σε αυτή, θεωρείται πολύ σημαντική για την επιτυχία και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου μετράτε σωστά και αποτελεσματικά.

Πηγή: Entrepreneur