30/06/2016

Μπορεί ο τύπος της προσωπικότητάς σας να προδιαγράψει το επαγγελματικό σας μέλλον;

Καριέρα

Πώς σχετίζεται ο τύπος της προσωπικότητάς σας με την επιχειρηματικότητα; Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σχετίζονται αρκετά.

Η Truity Psychometrics εξέτασε πάνω από 25,000 εθελοντές σχετικά με την καριέρα τους και την προσωπικότητά τους. Καλύπτοντας θέματα όπως η ικανοποίηση από την εργασία , το εισόδημα και η αυτοαπασχόληση , η Truity χαρτογράφησε τις διαφορές μεταξύ 16 διαφορετικών τύπων προσωπικότητας. Οι τύποι προσωπικότητας διαμορφώθηκαν βάσει των θεωριών των Isabel Myers και Katharine Briggs.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι άνθρωποι με τύπο ENTP είναι πολύ πιθανότερο να είναι αυτο-απασχολούμενοι σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους. Οι εξωστρεφείς τύποι γενικά είναι πιο ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους σε σύγκριση με τους εσωστρεφείς. Οι εξωστρεφείς, επιπλέον, τείνουν να βγάζουν περισσότερα χρήματα σε σχέση με τους εσωστρεφείς.

Δείτε στο Infographic παρακάτω τι μπορεί να λέει η δική σας προσωπικότητα για το επαγγελματικό σας μέλλον.

Πηγή: Entrepreneur