05/02/2016

Γιατί είναι σημαντικό να εκπαιδευτείτε στις Α΄Βοήθειες

Εκπαιδευτικά Νέα

Τα ατυχήματα μπορούν να συμβούν οπουδήποτε, ειδικότερα όμως στους χώρους εργασίας όπου οι ώρες παραμονής καθώς και οι επιβαρύνσεις, τόσο οι σωματικές όσο και οι ψυχολογικές, είναι περισσότερες.

Περίπου 35.000 εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν ετησίως στην Ελλάδα με 200 περίπου να είναι θανατηφόρα. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανέρχεται στο 1000000€ χωρίς να υπολογίζεται το κόστος περίθαλψης για τους χρόνιους πάσχοντες καθώς και το κόστος που επωμίζεται η επιχείρηση.

Πολλές φορές οι χώροι εργασίας είναι εφοδιασμένοι με κυτία πρώτων βοηθειών που συνήθως επιτρέπουν την διαχείριση μικρών τραυματισμών. Ωστόσο οι σοβαρότερες και πιο επικίνδυνες βλάβες στην υγεία των εργαζομένων δεν μπορούν να υποστηριχθούν στη περίπτωση που δεν υπάρχει εκπαιδευμένο άτομο στην εφαρμογή τεχνικών πρώτων βοηθειών.

Τι επιτυγχάνεται με μια εκπαίδευση πρώτων βοηθειών ;
Συμμόρφωση με την νομοθεσία. Η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας απαιτεί να ορίζονται εκπαιδευμένοι (αποδεδειγμένα/πιστοποιημένα) εργαζόμενοι για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ικανό αριθμό ανάλογο με το μέγεθος και τους ειδικούς κίνδυνους της εγκατάστασης. (Π.Δ. 17/1996)
1. Ετοιμότητα. Ο εκπαιδευμένος στις πρώτες βοήθειες εργαζόμενος βρίσκεται σε «ετοιμότητα ασφαλείας» . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται και τον περιορισμό των κινδύνων και ατυχημάτων .
2. Γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση. Ένας πάροχος πρώτων βοηθειών μπορεί να επέμβει άμεσα και να παράσχει την ενδεδειγμένη βοήθεια μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου. Οι χειρισμοί αυτοί αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσης του θύματος
3. Αυτοπεποίθηση για τις ενέργειες στο επείγον. Η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών προσδίδει γνώση και δεξιότητες στους εργαζόμενους ώστε να δράσουν με σταθερότητα όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή. Γνωρίζουν το περιεχόμενο των κυτίων πρώτων βοηθειών και τον τρόπο χρήσης των συγκεκριμένων υλικών σε ένα επείγον περιστατικό.
4. Ενισχύει το ηθικό των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι με υψηλό ηθικό οδηγούνται σε θετικές συμπεριφορές και θετικά αποτελέσματα. Η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών εγγυάται την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων κάνοντας τους να νιώθουν ότι η επιχείρηση ενδιαφέρεται για την ευεξία τους.
5. Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί επένδυση στην κοινωνία μας. Η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών είναι κάτι περισσότερο από νομική συμμόρφωση και αποφυγή προστίμων. Παρέχοντας στους εργαζομένους εκπαίδευση πρώτων βοηθειών τους δίδονται γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να σώσουν μία ζωή όχι μόνο στον χώρο εργασίας αλλά οπουδήποτε.
6. Σώζει ζωές. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι υπεράνθρωπος για να σώσει μια ζωή. Η κατάλληλη εκπαίδευση πρώτων βοηθειών μπορεί να σας εφοδιάσει με τα μέσα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο.

Το να υπάρχουν κυτίο πρώτων βοηθειών και εκπαιδευμένο προσωπικό στις πρώτες βοήθειες αποτελεί ένα καλό σχέδιο με προοπτικές. Αλλά όπως κάθε σχέδιο έτσι και αυτό των επειγόντων θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά ώστε να είναι αποτελεσματικό. Οι εργοδότες, διευθυντές και επόπτες θα πρέπει να γνωρίζουν του κανόνες και τις ευθύνες που κατανέμονται σύμφωνα με το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης ώστε να είναι σε θέση να εποπτεύσουν την ορθή εκτέλεση του μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες επιβίωσης του θύματος.

Τι να προσέξω ?
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών (First Aid Instructor) σε ισχύ από αναγνωρισμένο στην ΕΕ εκπαιδευτικό οργανισμό. Τα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους χώρους εργασίας τιτλοφορούνται ‘πρώτες βοήθειες στην εργασία’ (first aid at work) και συνοδεύονται από τα ομώνυμα πιστοποιητικά. Η διαδικασία της μάθησης περιλαμβάνει θεωρεία και πράξη με στόχο οι συμμετέχοντες να μπορούν να δράσουν σε επείγοντα περιστατικά.

Η Rescue Training International (RTI) είναι διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός. Παρέχει ποιοτική και πιστοποιημένη εκπαίδευση πρώτων βοηθειών τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους επαγγελματίες υγείας εκδίδοντας διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά. Είναι επίσης εγκεκριμένος πάροχος εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας καθώς επίσης τελεί μέλος της Ομοσπονδίας Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών της Μεγάλης Βρετανίας (FOFATO).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών της RTI απολαμβάνουν διεθνούς κύρους, καθώς αυτά αναγνωρίζονται σε περισσότερους από 60 οργανισμούς και ινστιτούτα παγκοσμίως. Είναι επίσης σχεδιασμένα ώστε να απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξάρτητα από την υφιστάμενη ή μη εμπειρία, και το εργασιακό περιβάλλον.

Προγραμματισμένα Σεμινάρια Α΄ Βοηθειών από τη Rescue Training International
Δείτε τα ανά πόλη:

Προτεινόμενες σχολές

The Future is Yours.
Αναγνωρισμένα Bachelor's
και Master's
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Διαβάστε επίσης