27/10/2015

Διαγωνισμός Έλληνας Επιχειρηματίας της χρονιάς από την Εrnst & Υoung

Καριέρα

Ο θεσμός του «Entrepreneur Of The Year» της EY αποτελεί το υψηλότερου κύρους βραβείο για τους επιχειρηματίες παγκοσμίως.

Αναδεικνύει όσους ξεχωρίζουν χάρη στις υψηλές επιδόσεις τους, τον πρωτοποριακό τρόπο σκέψης, τις ηγετικές ικανότητές τους, την αναπτυξιακή δυναμική τους, το καινοτόμο πνεύμα και την κοινωνική ευαισθησία τους. Στόχος της EY είναι η επιβράβευση, η προβολή και η διεθνής καταξίωση αυτών των επιχειρηματιών, οι οποίοι τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης.

Η ΕΥ Ελλάδας από το 2006, αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τους επιχειρηματίες που εμπνέουν με το όραμα τους, καινοτομούν, συνεισφέρουν στην εγχώρια οικονομία και αφήνουν το αποτύπωμά τους στην ελληνική κοινωνία. Ειδικότερα σήμερα, νιώθουμε περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη προβολής φωτεινών παραδειγμάτων υγιούς επιχειρηματικότητας, που εμφανίζουν αξιοσημείωτη αντοχή σε μία περίοδο έντονων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Συμμετοχή στο διαγωνισμό - Αιτήσεις έως τις 20 Νοεμβρίου 2015

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και απευθύνεται σε κάθε ιδιοκτήτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή μέτοχο, ο οποίος αποτελεί ανώτατο, ενεργό στέλεχος της διοίκησης μιας ελληνικής ιδιωτικής επιχείρησης.

Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν:

  • Θυγατρικές ξένων εταιρειών στην Ελλάδα
  • Εταιρείες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα
  • Στελέχη επιχειρήσεων
  • Εισηγμένες εταιρείες χωρίς διακριτή ιδιοκτησία

Περισσότερες Πληροφορίες: Έλληνας Επιχειρηματίας της χρονιάς 2015