12/10/2015

TÜV HELLAS: O Πρώτος Φορέας στην Ελλάδα που εκδίδει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015

Εκπαιδευτικά Νέα

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) ως ηγετικός Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης ανακοινώνει ότι είναι ο πρώτος και μοναδικός Οργανισμός στην Ελλάδα που είναι ήδη σε θέση να εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά βάσει της νέας έκδοσης των προτύπων ISO 9001:2015 για τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας και του ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες της να επιθεωρηθούν άμεσα και να λάβουν το αντίστοιχο διαπιστευμένο πιστοποιητικό.

Για τη σημαντική αυτή εξέλιξη ο Διευθυντής Πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) Γιάννης Οικονομίδης δηλώνει: «Γι’ ακόμα μια φορά, ο οργανισμός μας ξεχωρίζει. Συγχαρητήρια στα εμπλεκόμενα τμήματα και στους επιθεωρητές μας που χάρη στον επαγγελματισμό τους, την εμπειρία τους και την ταχύτητα απόκρισης τους, κάνουν την TÜV HELLAS (TÜV NORD) να διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο για περισσότερα από 25 χρόνια. Ο φορέας μας είναι πάντα κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο και ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς». Να σημειωθεί ότι η διαδικασία διαπίστευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) μέσω της μητρικής εταιρείας TÜV NORD και του Γερμανικού Οργανισμού Διαπίστευσης DAKKS, διήρκησε αρκετούς μήνες και ολοκλήρωθηκε χάρη στη μεγάλη συνεισφορά των Ελλήνων Επιθεωρητών.

Το ISO 9001: 2015 και το ISO 14001:2015 αναπτύχθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2 και την ISO TC 207 / SC1 WG5 αντίστοιχα, ενώ στηρίζονται στο ευρέως γνωστό κύκλο βελτίωσης «Plan- Do- Check- Act». Με την εφαρμογή των νέων προτύπων, μεταξύ άλλων, δημιουργείται μια κοινή μορφή κι ένας ενιαίος κώδικας που επιτρέπει την εναρμόνιση όλων των συστημάτων διαχείρισης, μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και δίνοντας έμφαση στην αξία της οργάνωσης και τον πελάτη. Ταυτόχρονα ενισχύονται οι απαιτήσεις σε σχέση με την ηγεσία, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της διακινδύνευσης (Risk), καλώντας την Ανώτατη Διοίκηση να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να αναγνωρίσει όλες τις απειλές αλλά και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της.

Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά του Οργανισμού με τα μεγαλύτερα έργα Υποδομής και Ανάπτυξης της Χώρας μας, συμβάλλοντας με τις υπηρεσίες της στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των κατασκευών, προσφέροντας υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία, αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη μετάβαση στα νέα πρότυπα, επικοινωνήστε με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) στο e-mail certification@tuvhellas.gr ή στο τηλέφωνο 215 2157400.

Σύμβουλοι Επικοινωνίας:
Γιώτα Χουλιαρά
CONCEPT Communication Strategies
+30 210 8025662
yhouliara@conceptcom.gr

Ανδρέας Σουλίδης
CONCEPT Communication Strategies
+30 210 8025662
asoulidis@conceptcom.gr

Προτεινόμενες σχολές

2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
The Future is Yours.
Αναγνωρισμένα Bachelor's
και Master's
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Διαβάστε επίσης