12/10/2015

Εργαστήρια Επαγγελματικής Συμβουλευτικής από το ΕΚΠΑ

Καριέρα

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), διοργανώνει Εργαστήρια Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στις 3, 5, 10 και 12 Νοεμβρίου 2015 και απευθύνονται κατά προτεραιότητα σε εργαζόμενους φοιτητές και αποφοίτους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας και επιδιώκουν να αναπτύξουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των εργαστηρίων έχει ως εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α: Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 (12:00-16:00)
Τίτλος: «Διαχείριση εργασιακού άγχους»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 (12:00-16:00)
Τίτλος: «Επικοινωνιακές δεξιότητες»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ: Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 (12:00-16:00)
Τίτλος: «Διαχείριση συγκρούσεων στον χώρο εργασίας»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ: Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 (12:00-16:00)
Τίτλος: «Διαχείριση της ψυχολογικής βίας στον χώρο εργασίας -Το σύνδρομο mobbing»

Ο συντονισμός των εργαστηρίων θα γίνει από τη Σύμβουλο του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, κα Ντίνα Μπαρδάκη.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (πρώην ΤΥΠΑ), Αίθουσα Α3, 1ος όροφος.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο, όπως και στις λοιπές δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ και στις υπηρεσίες του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, είναι δωρεάν.

Οι αιτήσεις/δηλώσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση pkakaro@di.uoa.gr, ως επισυναπτόμενα αρχεία της μορφής surname.doc, μέχρι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα χρειάζεται οπωσδήποτε να φέρουν σχετικό τίτλο, ώστε να μην απορρίπτονται ως ενοχλητική αλληλογραφία.  

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει όλα τα εργαστήρια ή να δηλώσει μόνο τα προτιμώμενα.
Βεβαίωση συμμετοχής θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν και τα τέσσερα εργαστήρια.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αθηνών