23/09/2015

Μισθώσεις γραφείων και Αιθουσών Σεμιναρίων - Προσφορές από το AIC στην Αθήνα

Καριέρα

Το Athens Investment Centre διαθέτει χώρους προς ενοικίαση, πλήρως εξοπλισμένα διευθυντικά γραφεία – με μία ή και περισσότερες θέσεις εργασίας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας - καθώς και αίθουσες σεμιναρίων.

Βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 στην Αθήνα, μόλις 5 λεπτά από την στάση του μετρό «Ευαγγελισμός» με διαθέσιμα Parking στη περιοχή, σημαντική παράμετρος επιλογής του χώρου για τις συναντήσεις με συνεργάτες και πελάτες σας.

Το Athens Investment Centre ως Επιχειρηματικό Κέντρο προσφέρει επιπλέον και άλλες Συμβουλευτικές υπηρεσίες πέραν της γραφειακής στέγασης, όπως :

Έρευνα αγοράς: Ιδιαιτέρως για start-up επιχειρήσεις η εκπόνηση έρευνας αγοράς αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αποφυγή σημαντικού ρίσκου στην έναρξη μιας επιχειρήσεις και στις αγορές-στόχους.

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες: Η παροχή Νομικών και Λογιστικών υπηρεσιών σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις όπως επιλογή νομικής μορφής της επιχείρησης, διαδικασίες έναρξης, εγγραφής σε επιμελητήρια, τήρηση βιβλίων κλπ.

Σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας για Προγράμματα επιδοτήσεων: Η Σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας για Προγράμματα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, LEADER κλπ είναι μια πολύ χρήσιμη υπηρεσία για νέους ειδικά αυτοαπασχολούμενους καθώς και μικρομεσαίους επιχειρηματίες και μπορούν να ωφεληθούν από τα οικονομικά μας πακέτα.

Παροχή φορολογικής έδρας: Η παροχή Φορολογικής και επαγγελματικής έδρας παρέχοντας ταυτόχρονα διαχείριση εμπορικής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση καθώς και γραμματειακής υποστήριξης.

Περισσότερες Πληροφορίες για το Athens Investment Centre