21/09/2015

Τα 25 καλύτερα επαγγέλματα στην Αμερική

Καριέρα

Το Glassdoor αναγνώρισε 25 επαγγέλματα, που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο «Job Score», το οποίο υπολογίστηκε βάσει μιας κλίμακας του 5. Το «Job Score» καθορίζεται από το μέσο ετήσιο εισόδημα του προηγούμενου έτους, τα στατιστικά ευκαιριών καριέρας και τον αριθμό των ανοιχτών θέσεων όπως καταχωρήθηκαν στο Glassdoor σε περίοδο τριών μηνών.

«Στο Glassdoor γνωρίζουμε πως όσοι αναζητούν δουλειά εξετάζουν δυο παράγοντες όταν ορίζουν το πού θα εργαστούν: τις οικονομικές απολαβές και τις ευκαιρίες καριέρας,» λέει ο Scott Dobroski, αναλυτής των επαγγελματικών τάσεων στο Glassdoor. «Για το λόγο αυτό, θελήσαμε να εξετάσουμε και τους δύο παράγοντες για να προσδιορίσουμε ακριβώς “το καλύτερο επάγγελμα”».

Ο Dobroski επισημαίνει πως έλαβαν υπόψη και τον αριθμό των ανοιχτών θέσεων εργασίας γιατί είναι δείκτης ευκαιριών εργασίας. «Όσο περισσότερες είναι οι διαθέσιμες θέσεις, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να προσληφθούν».

Στη λίστα υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση σε επαγγέλματα τεχνολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και του κλάδου της υγείας. «Και οι δύο αυτές βιομηχανίες είναι γνωστό πως σημειώνουν τα τελευταία χρόνια τρομακτική ανάπτυξη, η οποία σαφώς ευνοεί τη μεγάλη ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού».

Δείτε παρακάτω τη λίστα με τα 25 καλύτερα επαγγέλματα για το 2015 στην Αμερική.

25. Sales Engineer
Θέσεις 6,007
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $91,318
Ευκαιρίες Καριέρας 3.2
Job Score 4.2

24. Nurse Practitioner
Θέσεις 15,341
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $95,171
Ευκαιρίες Καριέρας 3.1
Job Score 4.2

23. Mobile Developer
Θέσεις 4,651
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $79,810
Ευκαιρίες Καριέρας 3.3
Job Score 4.2

22. Supply Chain Manager
Θέσεις 3,754
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $83,795
Ευκαιρίες Καριέρας 3.4
Job Score 4.2

21. Client Services Manager
Θέσεις 2,377
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $103,736
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα 3.7
Job Score 4.2

20. IT Project Manager
Θέσεις 5,700
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $103,710
Ευκαιρίες Καριέρας 3.2
Job Score 4.3

19. Physical Therapist
Θέσεις 27,579
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $64,806
Ευκαιρίες Καριέρας 3.2
Job Score 4.3

18. Audit Manager
Θέσεις 4,585
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $69,271
Ευκαιρίες Καριέρας 3.9
Job Score 4.3

17. Civil Engineer
Θέσεις 6,120
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $73,383
Ευκαιρίες Καριέρας 3.5
Job Score 4.3

16. Network Engineer
Θέσεις 14,092
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $87,518
Ευκαιρίες Καριέρας 3.2
Job Score 4.3

15. Electrical Engineer
Θέσεις 10,435
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $76,803
Ευκαιρίες Καριέρας 3.3
Job Score 4.3

14. Business Analyst
Θέσεις 21,337
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $74,638
Ευκαιρίες Καριέρας 3.2
Job Score 4.3

13. QA Engineer
Θέσεις 26,383
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $77,499
Ευκαιρίες Καριέρας 3.2
Job Score 4.3

12. Mechanical Engineer
Θέσεις 16,065
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $73,015
Ευκαιρίες Καριέρας 3.3
Job Score 4.4

11. Solutions Architect
Θέσεις 3,982
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $121,657
Ευκαιρίες Καριέρας 3.4
Job Score 4.4

10. Sales Manager
Θέσεις 3,982
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $121,657
Ευκαιρίες Καριέρας 3.4
Job Score 4.4

9. Data Scientist
Θέσεις 3,449
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $104,476
Ευκαιρίες Καριέρας 3.8
Job Score 4.4

8. Product Manager
Θέσεις 10,294
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $113,363
Ευκαιρίες Καριέρας 3.3
Job Score 4.5

7. Database Administrator
Θέσεις 9,790
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $97,835
Ευκαιρίες Καριέρας 3.4
Job Score 4.5

6. Marketing Manager
Θέσεις 14,647
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $100,130
Ευκαιρίες Καριέρας 3.4
Job Score 4.6

5. Finance Manager
Θέσεις 9,728
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $122,865
Ευκαιρίες Καριέρας 3.4
Job Score 4.6

4. Human Resources Manager
Θέσεις 8,073
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $96,443
Ευκαιρίες Καριέρας 3.6
Job Score 4.6

3. Business Development Manager
Θέσεις 11,616
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $94,907
Ευκαιρίες Καριέρας 3.5
Job Score 4.6

2. Software Engineer
Θέσεις 104,828
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $98,074
Ευκαιρίες Καριέρας 3.3
Job Score 4.6

1. Physician Assistant
Θέσεις 45,484
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα $111,376
Ευκαιρίες Καριέρας 3.5
Job Score 4.8

Πηγή: Business Insider, Glassdoor