10/7/2015

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Voucher Τουρισμού Νέων 18-29

Καριέρα

Υποβολή αιτήσεων έως 30 Ιουλίου 2015!

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Voucher Τουρισμού 18-29, που σκοπό έχει την είσοδο των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
-    Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
-    Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
-   Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Οι ωφελούμενοι εξασφαλίζουν
- Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.458 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ  & 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής,  Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Ιατροφαρμακευτική κάλυψη &  πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος κλπ για όλη τη διάρκεια του προγράμματος
- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα του Τουριστικού Κλάδου διάρκειας 420 ωρών

Επιλέξτε την πόλη που σας ενδιαφέρει:

Διαβάστε επίσης

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας