24/02/2010

Η Chorus Call Δυναμικά στην Εκπαίδευση Εξ’ Αποστάσεως

Εκπαιδευτικά Νέα

Η Chorus Call Hellas A.E, µε κεντρικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα, είναι µέλος του Οµίλου Εταιρειών της Chorus Call Inc., www.choruscall.com, µε γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Ευρώπη, Νότιο Αφρική, Καναδά, Αυστραλία και Ινδία και διαθέτει πολυετή πείρα στη διοργάνωση επιτυχημένων τηλεσυνδιασκέψεων υψηλών απαιτήσεων παρέχοντας απεριόριστες δυνατότητες σε υπηρεσίες Audio, Videoconferencing, και Webcasting-Streaming όσο και άμεση και προσωπική εξυπηρέτηση αλλά και επαγγελματική καθοδήγηση.

Στόχος, της CHORUS CALL HELLAS A.E. αποτελεί πάντα η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Τηλεσυνδιάσκεψης καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της, τόσο στην Ελληνική Αγορά όσο και στην ευρύτερη ζώνη των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.

Η χρήση των υπηρεσιών Τηλεσυνδιάσκεψης προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη μείωση του κόστους μεταφοράς και ταξιδιών, εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου, αμεσότητα στην επικοινωνία και ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων, καθώς και διευκόλυνση συμμετοχής των ατόμων που αδυνατούν να μετακινηθούν για τον οποιοδήποτε λόγο.

Οι πολυσύνθετες δομές των οργανισμών και εταιρειών εντείνουν την χρήση ποιοτικών υπηρεσιών τηλεσυνδιάσκεψης για την διοργάνωση τακτικών ή έκτακτων συναντήσεων, για παρουσιάσεις, συζητήσεις και ενημερώσεις των επενδυτών και των διοικητικών στελεχών, την εκπαίδευση, τα συνέδρια. Τα οφέλη για την προβολή καθώς και για την διαχείριση των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών εταιρειών, των εμπορικών επιχειρήσεων, των τραπεζών, των νοσοκομείων, των εκπαιδευτικών οργανισμών, των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών γενικότερα, είναι πολλαπλά από την χρησιμοποίηση και μόνο των προσφερόμενων υπηρεσιών τηλεσυνδιάσκεψης της CHORUS CALL.

Όσον αφορά στις λύσεις e-Learning και κάλυψης σεμιναρίων και συνεδρίων που προσφέρει η Chorus Call με την χρήση της τηλεδιάσκεψης, οι δυνατότητες είναι απεριόριστες.

Συγκεκριμένα:
• Εκπαίδευση με ήχο ή και εικόνα. Εκπαίδευση και e-Learning με οποιαδήποτε απλή τηλεφωνική συσκευή ή μέσω Videoconferencing συστημάτων
• Εκπαίδευση με ήχο, εικόνα και Collaboration Tools. Η εκπαίδευση ενισχύεται με Power Point παρουσιάσεις ή με οποιοδήποτε πρόγραμμα ή εφαρμογή τα οποία και παρουσιάζονται ταυτόχρονα και απλά σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω του ιντερνετ.
• Εκπαίδευση με Webcasting Live & Archive. Προβολή της εκπαιδευτικής ενότητας είτε ζωντανά είτε με τη μορφή αρχείου μέσο του Ίντερνετ με πληθώρα πλεονεκτημάτων.

Οι υπηρεσίες της Chorus Call παρέχουν απεριόριστες δυνατότητες συνδεσιμότητας και προσαρμοστικότητας μεταξύ των μαθητών στις ειδικότερες ανάγκες της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. Επιπλέον, το περιβάλλον το οποίο και προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες προωθεί και ενισχύει το εταιρικό προφίλ της διοργανώτριας εταιρείας. H εταιρεία πλέον ξεχωρίζει για την καινοτόμο και πρωτοπόρο επικοινωνία και δράση της, επειδή ακριβώς βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς ανάπτυξης και προσαρμογής με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Περισσότερες Πληροφορίες: Chorus Call Hellas