31/05/2013

Επαγγέλματα με θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας

Εκπαιδευτικά Νέα

Ένα από τα αγωνιώδη ερωτήματα που βασανίζει συχνά μαθητές και γονείς είναι για τα επαγγέλματα τα οποία θα έχουν θετικές προοπτικές τα επόμενα χρόνια στην αγορά εργασίας. Εδώ αξίζει να γίνει μια επισήμανση η οποία έχει να κάνει με το εξής. Τα επαγγέλματα αυτά τα οποία συχνά αναφέρονται ως επαγγέλματα του μέλλοντος δε σημαίνουν αυτόματα μια «μαγική» εύρεση εργασίας αλλά στην ουσία υποδηλώνουν αυξανόμενη ζήτηση και περαιτέρω δημιουργία θέσεων εργασίας. Βασική προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση όμως, είναι, το επάγγελμα αυτό να ταιριάζει με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε ενδιαφερομένου.

Παράλληλα, επειδή το τελευταίο διάστημα λόγω της οικονομικής κρίσης αναπτύσσεται όλο και πιο έντονα μια τάση φυγής πολλών νέων προς το εξωτερικό, θα πρέπει ο δυνητικά ενδιαφερόμενος να συνυπολογίσει και να εξετάσει τα ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της χώρας προορισμού του και να ανατρέξει και σχετικές μελέτες που καταδεικνύουν την επιμέρους ζήτηση ανά επιστημονικό κλάδο.

Για παράδειγμα στα Αραβικά Εμιράτα, μηχανικοί αιχμής παρουσιάζουν μεγαλύτερη ζήτηση από ότι σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, μεταφραστές ή εξειδικευμένα τουριστικά στελέχη να βρουν πιο πρόσφορο έδαφος στη γειτονική Τουρκία κ.ο.κ.

Συνοψίζοντας στοιχεία από τρεις ιδιαίτερα αξιόλογες μελέτες όπως είναι αυτές του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Κατσανέβα Θεόδωρου, της εταιρείας Alec North της Αγγλίας αλλά και την πλέον πρόσφατη έκθεση που παρέθεσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη και την Επαγγελματική Κατάρτιση υπό τον τίτλο "Skills Supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020" θα μπορούσαμε να κάνουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις.

Τα επαγγέλματα που συνδέονται με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες δεν πρόκειται να πάψουν να παράγουν και μελλοντικά περιζήτητες ειδικότητες από τη στιγμή μάλιστα που προκύπτουν διαρκώς νέα πεδία (π.χ. social media management). Οι προγραμματιστές, οι αναλυτές συστημάτων, οι ειδικοί στη ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, οι μηχανικοί λογισμικού, οι υποστηρικτές βάσεων δεδομένων κ.α. και γενικότερα στελέχη που ασχολούνται είτε με το hardware είτε με το software εφόσον επικαιροποιούν διαρκώς τις γνώσεις τους θα έχουν θέση και στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται είτε με την ειδική αγωγή είτε με την πρόνοια γενικότερα όπως ο ειδικός παιδαγωγός, ο εργοθεραπευτής, ο λογοθεραπευτής, ο κοινωνικός λειτουργός και γενικότερα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη φροντίδα και την περίθαλψη δεδομένης της ανόδου του προσδόκιμου ζωής αλλά και του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση προδιαγράφουν θετικούς δείκτες.
Από τις επιστημονικές ειδικότητες, που φαντάζουν να έχουν άνθηση μελλοντικά επίσης είναι οι βιοτεχνολόγοι, βιογενετιστές, οι μηχανικοί ενεργειακών τεχνολογιών αλλά και οι ειδικότητες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες και εναλλακτικές μορφές ενέργειας, με την ενεργειακή μηχανική αλλά και χημικοί μηχανικοί και γενετικοί προγραμματιστές.

Θετικές είναι επίσης οι προοπτικές επαγγελμάτων στον τομέα της οικονομίας, ειδικά εφόσον συνδυάζουν τις οικονομικές σπουδές με την καλή γνώση της πληροφορικής, όπως λ.χ. του οικονομολόγου-πληροφορικού, του φοροτεχνικού-πληροφορικού κτλ.

Στο γεωργικό-πρωτογενή τομέα, μάλλον θετικές είναι οι προοπτικές των εργαζομένων που κατέχουν σύγχρονες γνώσεις και εξειδίκευση στα πλαίσια των σύγχρονων καινοτομικών και ανταγωνιστικών απαιτήσεων της γεωργίας, της αλιείας και των συναφών κλάδων. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις, για παράδειγμα, του γεωπόνου σύγχρονης εναλλακτικής ή οικολογικής γεωργίας, του ιχθυολόγου, του ιχθυοπαθολόγου, του ιχθυοκόμου, του παραγωγού θερμοκηπίων και ανθοκηπίων, του τεχνολόγου αρδεύσεων, κ.α. Επίσης, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών υπάρχουν καλές προοπτικές για τους μηχανολόγους και τεχνολόγους τροφίμων, ενώ παρόμοιες διαπιστώσεις ισχύουν για τους ελεγκτές ποιότητας, τους τεχνολόγους αντιρρύπανσης κτλ.

Καταλήγοντας, αυτό που θα πρέπει να συνυπολογίσει σημαντικά ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι πως παράμετροι όπως η μεταπτυχιακή εξειδίκευση, η χώρα και ο τόπος εργασίας αλλά και η ατομική προσπάθεια είναι στοιχεία που συντελούν ανάλογα στην εξέλιξη της επαγγελματικής τους αποκατάστασης και θα πρέπει να συνυπολογιστούν πέρα από τις διαφαινόμενες προοπτικές του κάθε επαγγελματικού κλάδου.

ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Σύμβουλοι σταδιοδρομίας της εταιρίας EMPLOY, υπ. Διδάκτορες Α.Π.Θ.
Πληροφορίες: www.e-employ.gr

Προτεινόμενες σχολές

The Future is Yours.
Αναγνωρισμένα Bachelor's
και Master's
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Διαβάστε επίσης