23/09/2011

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα - Εναλλακτικός Τουρισμός

Καριέρα

Το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» θα χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως π.χ. αθλητικός τουρισμός αναψυχής, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, γαστρονομικός τουρισμός, τουρισμός υγείας και ευεξίας.

Οι επιχειρήσεις με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα:
- Να αποκτήσουν ειδικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού
- Να διαμορφώσουν τον χώρο της επιχείρησής τους
- Να προβάλλουν την επιχείρησή τους
- Να αξιοποιήσουν την ευκαιρία, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές διαφοροποιώντας το τουριστικό προϊόν τους και προωθώντας την άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης

Επιδοτούνται με 40% (ή και 45% εάν η επιχείρηση βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους) επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 10.000€ έως 400.000€.

Τι χρηματοδοτείται:
Οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται για τις παρακάτω ενέργειες, που είναι ενδεικτικές:
- Εξοπλισμός
- Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων, ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις
- Προβολή - Προώθηση της επιχείρησης
- Υπηρεσίες Συμβούλων
- Άλλες δαπάνες (π.χ. μεταφορά τεχνογνωσίας, δαπάνες για την απόκτηση πατέντας ή πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας)

Κ.Α.Δ. που ωφελούνται:
Καταλύματα (55), Εκπαίδευση (85), Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (77), Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (56), Πλωτές μεταφορές (50), Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες (79), Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (93), Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (82)

Κ.Α.Δ., κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας ή περιπτώσεις εταιρειών που εξαιρούνται:
Εξαιρούνται οι Κ.Α.Δ. 56.30.10.13 και 56.30.10.14. καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων του Κ.Α.Δ. 56:
- Fast Food
- Catering
- Snack-Bar (εκτός του Κ.Α.Δ. 56.30.10.13)
- Καντίνες
- Πιτσαρίες

Περισσότερες Πληροφορίες: ΕΠΑΝ ΙΙ (Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα)