02/09/2011

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας στην Πάτρα - Patras Innovation Hub

Καριέρα

Ακολουθώντας τα πρότυπα του πολύ πετυχημένου Κέντρου Καινοτομίας στο Μαρούσι, ξεκίνησε η λειτουργία του InnoHub στην Πάτρα και φιλοδοξεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Σκοπός του Patras Innovation Hub είναι να αποτελέσει σημείο συγκέντρωσης, διεπαφής και αμφίδρομης επικοινωνίας όλων των φορέων καινοτομίας στην Δυτική Ελλάδα.

Παράλληλα στο Patras InnoHub υπομισθώνονται γραφειακοί χώροι σε εταιρείες που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο (start-ups), ωστόσο παρέχονται χώροι και σε εταιρείες που επιθυμούν να εγκαταστήσουν υποκατάστημα στη Δυτική Ελλάδα, ώστε να έχουν πρόσβαση στις αγορές της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στο πολυτάλαντο δυναμικό των αποφοίτων των τοπικών πανεπιστημίων.

Περισσότερες Πληροφορίες

Δείτε το Βίντεο Παρουσίασης του Patras Innovation Hub