27/07/2011

Επιχειρηματικές ιδέες επιτυχίας από Ευρωπαίους νέους

Καριέρα

Το STARTENT project είναι ένα πρόγραμμα της Γενικής Δ/νσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρουσιάζει πενήντα διαφορετικές ιστορίες επιτυχίας νέων ευρωπαίων επιχειρηματιών. Οι εμπειρίες, οι απόψεις και οι συμβουλές τους σχετικά με την επιχειρηματικότητα, δείχνουν ότι η αυτοαπασχόληση δεν είναι μόνο μια επαγγελματική επιλογή αλλά κι ένας τρόπος εκμετάλλευσης των ευκαιριών που υπάρχουν σε πολλούς τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας.

Το STARTENT project είναι ένα πρόγραμμα της Γενικής Δ/νσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
- με τη συμμετοχή 10 εταίρων από 8 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία)
- με σκοπό την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά και την ανάπτυξη μηχανισμών και συστημάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικής κουλτούρας των νέων στην Ευρώπη
- που απευθύνεται σε μελλοντικούς επιχειρηματίες, σε νέους επιχειρηματίες, σε ακαδημαϊκούς και όσους διδάσκουν επιχειρηματικότητα και σε νέους γενικά
- που αποσκοπεί στη συγκρότηση καλύτερης επιχειρηματικής συμπεριφοράς

 

 Πηγή: Startup GreeceStartent