18/05/2011

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ GECON CONSULTING GROUP & ZKP CONSULTANTS

Καριέρα

Νέα, δυναμική συνέργια στην Ελληνική αγορά των Συμβούλων Επιχειρήσεων. Κοινή πορεία των εταιρειών GECON CONSULTING GROUP και ZKP CONSULTANTS, γιατί οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά.
Από το 1979, ο Δρ Κωνσταντίνος Γεωργάκας, της GECON CONSULTING GROUP και από το 2005 οι σύμβουλοι Ιωάννης Ρουκάς και Νικόλαος Γκάλφας της ZKP CONSULTANTS, διαθέτουν στο portfolio των εταιρειών τους άνω των 700 επιχειρήσεων από τους κλάδους Βιομηχανίας, Εμπορίου και Υπηρεσιών.
Και οι δύο εταιρείες είναι πιστοποιημένοι Σύμβουλοι – Μέντορες στο μητρώο του ΕΟΜΜΕΧ, του ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ κλπ, συνεργάτες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA BANK, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ κλπ, ενώ οι εκπαιδευτές τους είναι πιστοποιημένοι από τον ΟΑΕΔ και το ΕΚΕΠΙΣ. Επίσης, είναι μέλη των ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ και ΕΕΔΕ.

Οι δύο εταιρείες θα πορευθούν από κοινού με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών τους στους παρακάτω κυρίως τομείς.
• Αναπτυξιακά και πάσης φύσεως επιδοτούμενα προγράμματα
• Οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες βιωσιμότητας και χρηματοοικονομικές αναλύσεις
• Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και ανασχεδιασμός διαδικασιών
• Οργάνωση και παρακολούθηση πωλήσεων, χτίσιμο δικτύων
• Οργάνωση διαδικασιών παραγωγής
• Στοχευμένες αναλύσεις αγορών εξωτερικού με σκοπό την εξαγωγική δραστηριότητα
• Εξεύρεση και επιλογή στελεχών
• Μελέτες εξοικονόμησης κόστους ( ERA )
• Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών
• Φοροτεχνικές συμβουλές
• Interim management
• Συστήματα Ποιότητας (ISO, HACCP).
• Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και διεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το GECON BUSINESS ACADEMY, το BRAND NEW YOU, το WORD OF MOUTH MARKETING και πλήθος άλλων
• Αποκλειστική συνεργασία με τον κρατικό οργανισμό ILM της Μ. Βρετανίας στην πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων management
• Οργάνωση και στρατηγική marketing

Και οι δύο εταιρείες είναι πιστοποιημένοι Σύμβουλοι – Μέντορες στο μητρώο του ΕΟΜΜΕΧ, του ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ κλπ, συνεργάτες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA BANK, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ κλπ, ενώ οι εκπαιδευτές τους είναι πιστοποιημένοι από τον ΟΑΕΔ και το ΕΚΕΠΙΣ. Επίσης, είναι μέλη των ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ και ΕΕΔΕ.

……………………. ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ