03/05/2011

Επιχειρηματικές Ιδέες: Γεωργικές Καλλιέργειες - Μια εναλλακτική πηγή εισοδήματος

Καριέρα

Μια εναλλακτική πηγή εισοδήματος στην περίοδο της ύφεσης παρουσιάζει η Lector. Απευθύνεται σε Ιδιώτες κατοίκους αστικών και περιαστικών περιοχών που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν γεωργικές καλλιέργειες αλλά και σε Νέους αγρότες (επαγγελματίες & ερασιτέχνες).

Το Σεμινάριο υπόσχεται να δώσει στους εκπαιδευόμενους όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται προκειμένου είτε να αναπτύξουν μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα είτε να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιουσιακά στοιχεία (κτήματα) τα οποία βρίσκονται σε αδράνεια, για τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: