04/03/2011

ΧΑΜΗΛΟΣ ΑΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καριέρα

Μία στις τρεις εταιρείες θα μειώσει το προσωπικό της, μία στις δύο δεν θα προβεί καθόλου σε αυξήσεις τους επόμενους 12 μήνες και μία στις έξι εταιρείες θα μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων. Και ενώ οι εταιρείες προχωρούν σε δύσκολες αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ύφεση, η πλειοψηφία τους δηλώνει αισιόδοξη για το μέλλον. Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 1ο εξάμηνο του 2011 σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το ALBA Graduate Business School παραμένει χαμηλός αλλά σταθερός συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο. Ο Δείκτης συνεχίζει για 5ο εξάμηνο να είναι κάτω από την τιμή του 100 (80), γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση και στασιμότητα των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών. Κόντρα στα αποτελέσματα της έρευνας και με σκοπό να τονιστούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες, το ALBA Graduate Business School πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση την Τρίτη 1η Μαρτίου όπου νέοι επιχειρηματίες συζήτησαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη, δίνοντας έτσι μια νότα αισιοδοξίας από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η έρευνα διεξάγεται κάθε 6 μήνες με την χορηγία της ECDL Hellas και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα. Ο 1ος κύκλος (1ο εξάμηνο) του 2011 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2010 - Ιανουάριος 2011 και τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής:

1. Το 33,5% των επιχειρήσεων του δείγματος (σε σύγκριση με το 40% του προηγούμενου εξαμήνου) ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού το επόμενο εξάμηνο. Μόνο το 13,2% των εταιρειών θα πραγματοποιήσει προσλήψεις.
2. Το 43,4% των εταιρειών δεν προέβη καθόλου σε αυξήσεις τον τελευταίο χρόνο, ενώ το ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 52% τους επόμενους 12 μήνες. Μόνο το 8% θα προβεί σε αυξήσεις πάνω από 3%.
3. Σε αντίθεση με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, μία στις δύο επιχειρήσεις εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξη (53,5%).
4. Άνοδο σε ποσοστό πάνω από 20% στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού αναμένεται μόνο στους κλάδους των κατασκευαστικών (οι μισές ανήκουν στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), της πληροφορικής/ τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών. Στον κλάδο της Εκπαίδευσης οι προσδοκίες ανόδου είναι μηδενικές ενώ η πλειοψηφία των εταιρειών από τον κλάδο του εμπορίου δείχνουν αρκετά απαισιόδοξες (περίπου 2,2% αύξηση στις ενέργειες μόνο). Ο Τραπεζικός κλάδος και ο κλάδος των μεταφορών/logistics σημείωσε πτώση στις ενέργειες προσέλκυσης νέων εργαζομένων, συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2010, ενώ μικρή άνοδο παρουσιάζει ο κλάδος της βιομηχανίας καθώς και ο κλάδος των φαρμακευτικών.
5. Το 52,4% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οικονομική κρίση, ποσοστό αυξημένο συγκριτικά με το περασμένο εξάμηνο (47,5%). Μόνο το 1,8% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο.
6. Το 36% των εταιρειών θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό να μειώσει την εκπαίδευση των εργαζομένων τους, ενώ το 38% των εταιρειών θα επηρεαστεί αρνητικά και η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών. Επίσης, περίπου το 60% των εταιρειών σκοπεύει να μειώσει τα μπόνους, ενώ το 16% θα προβεί σε μειώσεις μισθών (το 19% το σκέφτεται επίσης). Το 4,5% των εταιρειών σκέφτεται να μετεγκαταστήσει τμήμα ή ολόκληρη την εταιρεία στο εξωτερικό.
7. Το 43,2% των εταιρειών έχει προβεί σε απολύσεις το τελευταίο εξάμηνο ενώ το 13,5% έχει μειώσει μισθούς.
8. Κατά τους τελευταίους 6 μήνες το 56,8% των εταιρειών έχει μειώσει τα μπόνους, ενώ η επένδυση σε εκπαίδευση τόσο για τη μεγάλη μερίδα του προσωπικού όσο και για τα διευθυντικά στελέχη έχει μειωθεί σε ποσοστό 36,7% και 35,4% αντίστοιχα.
9. Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη/ αποφοίτους (36,7%).
10. Όσες εταιρείες προβούν σε προσλήψεις θα στραφούν κυρίως στους τομείς των Πωλήσεων, της Λογιστικής & Οικονομικών, της Πληροφορικής, του Μάρκετινγκ και της Εξυπηρέτησης Πελατών.
11.Οι ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρείες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν η εσωτερική αναζήτηση, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών καθώς και η χρήση των προσωπικών δικτύων επαφών (από στόμα σε στόμα).
12.Το 50,2% των εταιρειών χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργαλείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 31% χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία όπως ψυχομετρικά τεστ και τεστ δεξιοτήτων (Η/Υ, ξένων γλωσσών κλπ).
13.Οι εταιρείες, σε ποσοστό περίπου 40%, ζητούν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στις αγγελίες που δημοσιεύουν και αφορούν θέσεις γραμματείας, λογιστηρίου, τεχνικούς Η/Υ, ΙΤ Managers και υπάλληλους γραφείου. Η πλειοψηφία κρίνει σημαντική την ύπαρξη πιστοποίησης γνώσης Η/Υ, αγγλικών ή άλλων επαγγελματικών δεξιοτήτων για την τελική επιλογή νέου προσωπικού.
14.Το 61% των εταιρειών θεωρεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή νέου προσωπικού την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Από το σύνολο των 224 εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 51,1% είναι ελληνικές ενώ το 48,9% πολυεθνικές. Η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος είναι ιδιωτικές και δραστηριοποιούνται στην Αττική. Το 20,5% προέρχεται από τον κλάδο της Βιομηχανίας, το 17,9% δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής Υπηρεσιών, ενώ το 21,4% των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στον κλάδο του Εμπορίου. Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα, το 38,8% είναι εταιρείες με λιγότερους από 100 εργαζομένους, το 34,5% είναι μεγάλες επιχειρήσεις (100-499 άτομα), και ακολουθούν σε ποσοστό 26,2% εταιρείες με προσωπικό άνω των 500 εργαζομένων.

Η συλλογή στοιχείων για τον 2ο κύκλο (2ο εξάμηνο) του 2011 θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Μάιος - Ιούνιος 2011. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και την πλήρη στατιστική ανάλυση και τα γραφήματα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/RCI/Pages/Reports.aspx.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ζωή Κουρουνάκου (210 8964531, zkouroun@alba.edu.gr).