27/05/2024

Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα από την PRIMUS Business & IT Training

E-Learning

Το Semifind παρουσιάζει τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα από την PRIMUS Business & IT Training, ένα πρότυπο πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης στους τομείς Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής που αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. 
 
Έχοντας πιστοποιηθεί σαν K.Δ.Β.Μ, με τέσσερα (4) συνολικά παραρτήματα (Εκπαιδευτικά Κέντρα) σε Αθήνα – Πάτρα - Θεσσαλονίκη και σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του θεσμού, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο σε μια από τις πρώτες θέσεις στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οργανισμών - από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εστιάζουν στην οργάνωση και Διοίκηση, στις Πωλήσεις & Marketing και την Πληροφορική:
 
  1. Lead Your Team
  2. Salesmart Ανώτερες Τεχνικές Πωλήσεων
  3. Analyzing and Visualizing Data with Power BI
 
Lead Your Team
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη εταιριών και οργανισμών και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων τόσο στο σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασιών σχετικά με τη διοίκηση του προσωπικού τους, όσο και στη συμπεριφορά σε επίπεδο καθημερινότητας.
 
Salesmart Ανώτερες Τεχνικές Πωλήσεων
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τα στελέχη της πρώτης γραμμής με τις γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που είναι απαραίτητες στις σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες της ελληνικής αγοράς και απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της εμπορικής διεύθυνσης, που η εταιρία θέλει να αυξήσουν την απόδοσή τους και την αυτοεκτίμησή τους.
 
Analyzing and Visualizing Data with Power BI
Αποτελεί ένα πρόγραμμα εκπαίδεσης στις Βάσεις Δεδομένων με την ολοκλήρωση του οποίου οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει μια σαφή κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της επιχειρηματικής ευφυΐας και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η αυτοεξυπηρετούμενη BI, καθώς και των βασικών εργαλείων της Microsoft που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση αυτών των λύσεων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες: PRIMUS Business & IT Training

 

Διαβάστε επίσης

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας