27/09/2023

Νέα σεμινάρια για Ανάπτυξη Soft Skills και Business Analytics από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ

Σεμινάρια

To ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ σας προσκαλεί σε νέα επιμορφωτικά προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων άκρως απαραίτητων στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, διοργανώνει το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο τα σεμινάρια:

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επωφελές σε όσες/όσους εισέρχονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους, σε όσες/όσους επιθυμούν αλλαγή καριέρας και σε όσες/όσους επιθυμούν εσωτερική αλλαγή μέσα από την προσωπική τους ανάπτυξη. Επίσης, απευθύνεται σε εταιρείες, οργανισμούς που θέλουν να αυξήσουν τη δέσμευση, τα κίνητρα και την ευημερία του προσωπικού τους και επιθυμούν να βοηθήσουν το προσωπικό τους να εξελιχθεί τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες/ους όσες/ους επιθυμούν να γίνουν ανταγωνιστικές/οί και αποτελεσματικές/οί ως προς την εξεύρεση εργασίας, καθώς και στις/στους εργαζόμενες/ους που επιδιώκουν την ιεραρχική ανέλιξη εντός του οργανισμού στον οποίο εργάζονται. Απευθύνεται σε απόφοιτες/ους Λυκείου αλλά και πτυχιούχες/ους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με σύγχρονα θέματα διοίκησης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος και διδάσκων των προγραμμάτων είναι ο κύριος Αλέξανδρος Διαμαντίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Ο κύριος Διαμαντίδης, έχει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας, Ποσοτικών μεθόδων στη διοίκηση και Στατιστικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του ΚΕΔΙΒΜ ΑΠΘ.