03/03/2023

Εξειδίκευση και καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων στον επισιτιστικό τομέα

του Κ.Κηπουρού
Αρθρογραφία

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η εξειδίκευση και η εκπαίδευση συμβάλει στη βελτίωση της εργασίας στον επισιτιστικό τομέα και όχι μόνο. Η εξειδίκευση, η κατάρτιση και η επανακατάρτιση είναι πλέον απαραίτητα στις μέρες μας καθώς οι εργαζόμενοι επικαιροποιούν τις γνώσεις τους. Ως ορισμός η εξειδίκευση είναι “η απόκτηση επαγγελματικής ή/και επιστημονικής ειδίκευσης σε συγκεκριμένο αντικείμενο”. Όμως αυτό αρκεί;

Πλέον το να μπορεί κάποιος να ξεμάθει είναι πιο σημαντικό από το να μάθει!

Είναι σαν να συγκρίνουμε μια κασέτα με ένα usb-stick! Ο πολύ γνωστός Αμερικανός συγγραφέας Alvin Toffler στο βιβλίο του “Future stock” το 1970 είχε αναφέρει ότι οι αναλφάβητοι άνθρωποι του 21ου αιώνα δεν θα είναι όσοι δεν μπορούν να γράψουν και να διαβάσουν, αλλά εκείνοι που δεν μπορούν να μάθουν, να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν.

Σύμφωνα με τον Άγγλο συγγραφέα και σύμβουλο εκπαίδευση Ken Robinson είναι απαραίτητη η αλλαγή των εκπαιδευτικών προτύπων. Σύμφωνα με τον Robinson “το πρόβλημα είναι ότι το τρέχον εκπαιδευτικό σύστημα σχεδιάστηκε και οργανώθηκε για μια διαφορετική εποχή” και έχει τεράστιο δίκιο.

Ο ρόλος των ήπιων δεξιοτήτων.
Τα soft skills (ήπιες, ή οριζόντιες δεξιότητες) είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχουμε ανεξάρτητα από το επάγγελμα που κάνουμε και πλέον οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και όχι μόνο τις τοποθετούν πολύ ψηλά ως προς τη σημαντικότητά τους.

Ορισμένες ήπιες δεξιότητες είναι οι εξής:

 •  Ικανότητα στην επικοινωνία (να ακούμε όχι να μιλάμε)
 •  Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης απόφασης
 •  Οργάνωση και διαχείριση χρόνου
 •  Προσαρμοστικότητα (διαχείριση των αλλαγών)
 •  Κριτική σκέψη
 •  Κοινωνικές δεξιότητες (social skills) ή κοινωνική νοημοσύνη
 •  Μαθαίνω πώς να μαθαίνω
 •  Αυτοέλεγχος
 •  Θετική αυτοαντίληψη (αυτοπεποίθηση, "να μπορώ να καθορίζω εγώ τη ζωή μου")
 •  Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών μηνυμάτων
 •  Προτεραιοποίηση και η αποκωδικοποίηση
 •  Υπέρβαση του εγώ και του υπερ-εγώ
 •  Εργασιακή ηθική και όχι μόνο
 •  Υπευθυνότητα
 •  Ομαδικότητα
 •  Ακεραιότητα
 •  Σεβασμός
 •  Εμπιστοσύνη
 •  Ευγένεια
 •  Πρωτοβουλία
 •  Συναισθηματική νοημοσύνη (EQ)
 • Θέληση για μάθηση
 •  Ανθρωπιά
 •  Ταπεινοφροσύνη
 •  Δικαιοσύνη
 •  Κανονική νοημοσύνη
 •  Αξιοπιστία

Οι ήπιες δεξιότητες (soft skills) είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή αναγραφή τους σε ένα βιογραφικό σημείωμα. Πρόκειται για τα "ενεργά" χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και το βασικό τους στοιχείο είναι ότι μεταφέρονται από ένα οποιοδήποτε πλαίσιο σε ένα άλλο (προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό) και δύναται να κατακτηθούν στη διάρκεια της ζωής μας μόνο αν πραγματικά θελήσουμε να τα καλλιεργήσουμε.

Ιχθυολόγος Msc – Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Εισηγητής Σεμιναρίων Μαγειρικής & Ασφάλειας Τροφίμων