24/09/2021

Μοριοδοτούμενη Ετήσια επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από το ΚΕΔΙΒΙΜ Παν/μίου Πελοποννήσου

E-Learning

Πρόλαβε τις Early Bird εγγραφές έως 30/9: 200€ (αντί 300€)

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει ένα εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα πάνω στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα στοχεύει να φέρει τους εκπαιδευόμενους σε επαφή με κρίσιμες διαστάσεις της πολυπολιτισμικότητας των σχολικών τάξεων, με τους σκοπούς και τα διακυβεύματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής διαχείρισης της ετερογένειας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ειδικότερα θα εξεταστούν τα διάφορα μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαχείριση της ετερότητας, τα εκπαιδευτικά και διδακτικά εργαλεία, οι εκπαιδευτικές δράσεις και πρακτικές στο πεδίο αυτό με έμφαση στα εναλλακτικά εργαλεία, την τέχνη και τη συνεργατική μάθηση. Θα αναλυθούν, επίσης, τα θέματα της διγλωσσίας, η παιδαγωγική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εκπαίδευση στη δημοκρατία, οι διαστάσεις της εκπαίδευσης προσφύγων και τα γενικότερα προβλήματα της εκπαίδευσης των ευπαθών ομάδων.
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
  •  διακρίνουν τα βασικά θέματα και τα διακυβεύματα της εκπαίδευσης των ετερογενών πληθυσμών, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και παιδαγωγικής.
  •  αναγνωρίζουν τα όρια και τον τρόπο χρήσης των σύγχρονων διδακτικών εργαλείων και πρακτικών, τα θέματα της γλώσσας και της διγλωσσίας καθώς και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
  •  χρησιμοποιούν τις παιδαγωγικές γνώσεις και τα διδακτικά εργαλεία στη διαχείριση των ετερογενών τάξεων, στην οργάνωση της σχολικής κοινότητας και στη δημοκρατική λειτουργία της σχολικής τάξης
  •  επιλύουν προβλήματα της σχολικής καθημερινότητας εντός των πολυπολιτισμικών τάξεων με άξονα τη δημοκρατία, τον πλουραλισμό και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων/ βαθμίδων, που αναμετρώνται καθημερινά με την πολυπολιτισμικότητα μέσα στην τάξη ή σε δομή μεταναστών/προσφύγων. Η 9μηνη ασύγχρονη εκπαίδευση ξεκινά στις 4 Οκτωβρίου και χορηγεί Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες ECTS.

Πρόλαβε τις Early Bird εγγραφές έως 30/9: 200€ (αντί 300€)

Περισσότερες πληροφορίες: Ετήσια επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 

Προτεινόμενες σχολές

Digital Marketing, Γραφιστική, Λογιστικά, Γραμματεία
Πιστοποιημένα σεμινάρια
Online & στη Θεσσαλονίκη
International Distance Studies-Eξ αποστάσεως εκπαίδευση
Πιστοποιημένα προγράμματα
Imagine your future
Κτηματομεσιτικό πρόγραμμα RealStatus
Δωρεάν εκπαίδευση
Με πιστοποίηση
EMPLOY
Μοριοδοτούμενα E-learning

Συμβουλευτική, Ειδική Αγωγή,
Σχολική Ψυχολογία
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Εγγύηση Ποιότητας με Κύρος
και Αξιοπιστία
Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων Techschool
Πιστοποιημένα εξ αποστάσεως
προγράμματα κατάρτισης
First Aid Training Greece
Προγράμματα Υποστήριξης Ζωής
και Πρώτων Βοηθειών
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μοριοδοτούμενα σεμινάρια
Ειδική Αγωγή - Διδακτική
Μεθοδολογία - Εξ αποστάσεως
Computer Start
140 Πιστοποιημένα προγράμματα

Εξ αποστάσεως & Δια ζώσης
με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση
Euro Logic Studies
Μαθήματα από απόσταση

Λογιστικά, ERP
Προγραμματισμός. Web Design
Διαβάστε επίσης