23/08/2021

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και τις Μαθησιακές Δυσκολίες από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ

E-Learning

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες | 450 ώρες | Μοριοδοτούμενο
 
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες», διάρκειας 450 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεμβρίου 2021 έως 15 Ιουνίου 2022 και θα υλοποιηθεί με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr.
 
Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ). Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/ουσες μετά το πέρας της επιμόρφωσης:
  •  θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τις κατηγορίες της ειδικής αγωγής,
  •  θα κατανοήσουν τη συγκρότηση της έννοιας και της κατηγορίας των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυσκολίες διαφοροποιούνται από την σχολική αποτυχία,
  •  θα κατανοήσουν τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων αξιολόγησης,
  •  θα έρθουν σε επαφή με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για εφαρμογή είτε στο πλαίσιο της γενικής τάξης είτε στο πλαίσιο των τμημάτων ένταξης και της ατομικής διδασκαλίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως:
1. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
2. σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής,
3. σε ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές
4. σε στελέχη εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές),
5. σε καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών
6. σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58, ιι – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων) 2 μονάδες
  • Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων)
  • Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57, ιι – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων) 2 μονάδες
  • Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60 – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων) 2 μονάδες
  • Μοριοδότηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (N.4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021 , Άρθρο 33, παρ. 2 – απαιτείται παρακολούθηση και των τριών ενοτήτων) 1 μονάδα

Διάρκεια: 15/09/2021 έως 15/06/2022, 450 ώρες

Περισσότερες πληροφορίες: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος καθ. Σουζάνα Παντελιάδου (spadeli@edlit.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας 2310-997204 καθώς και με τη συνεργάτιδα του προγράμματος, κ. Μιχαέλα Παπά (papamichaela@outlook.com.gr), τηλ. επικοινωνίας 6944791624 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προτεινόμενες σχολές

Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μοριοδοτούμενα σεμινάρια
Ειδική Αγωγή - Διδακτική
Μεθοδολογία - Εξ αποστάσεως
Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων Techschool
Πιστοποιημένα εξ αποστάσεως
προγράμματα κατάρτισης
International Distance Studies-Eξ αποστάσεως εκπαίδευση
Πιστοποιημένα προγράμματα
Imagine your future
EMPLOY
Μοριοδοτούμενα E-learning

Συμβουλευτική, Ειδική Αγωγή,
Σχολική Ψυχολογία
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Εγγύηση Ποιότητας με Κύρος
και Αξιοπιστία
Κτηματομεσιτικό πρόγραμμα RealStatus
Δωρεάν εκπαίδευση
Με πιστοποίηση
Computer Start
140 Πιστοποιημένα προγράμματα

Εξ αποστάσεως & Δια ζώσης
με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση
First Aid Training Greece
Προγράμματα Υποστήριξης Ζωής
και Πρώτων Βοηθειών
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Digital Marketing, Γραφιστική, Λογιστικά, Γραμματεία
Πιστοποιημένα σεμινάρια
Online & στη Θεσσαλονίκη
Euro Logic Studies
Μαθήματα από απόσταση

Λογιστικά, ERP
Προγραμματισμός. Web Design
Διαβάστε επίσης