16/05/2022

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και τις Μαθησιακές Δυσκολίες από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ

E-Learning

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες | 450 ώρες | Μοριοδοτούμενο
 
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες», διάρκειας 450 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr.
 
Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ). Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες/οντες μετά το πέρας της επιμόρφωσης:
 • θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τις κατηγορίες της ειδικής αγωγής
 • θα κατανοήσουν τη συγκρότηση της έννοιας και της κατηγορίας των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυσκολίες διαφοροποιούνται από την σχολική αποτυχία
 • θα κατανοήσουν τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων αξιολόγησης
 • θα έρθουν σε επαφή με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για εφαρμογή είτε στο πλαίσιο της γενικής τάξης είτε στο πλαίσιο των τμημάτων ένταξης και της ατομικής διδασκαλίας
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως:
 1.  σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2.  σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής
 3.  σε ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές
 4.  σε στελέχη εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές)
 5.  σε καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών
 6.  σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 06/06/2022.
 
Αναγνώριση και Μοριοδότηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
 • Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58, ιι ) 2 μονάδες
 • Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)
 • Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57, ιι) 2 μονάδες
 • Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60 ) 2 μονάδες
 • Μοριοδότηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (N.4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021 , Άρθρο 33, παρ. 2) 1 μονάδα
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος καθ. Σουζάνα Παντελιάδου (spadeli@edlit.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας 2310-997204 καθώς και με τη συνεργάτιδα του προγράμματος, κ. Νικολέτα Σπένδα στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: 
 
email: nikoletaspenda@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6977424976 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Διαβάστε επίσης

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας