24/05/2021

Ψηφιακό συνέδριο: Επιχειρηματικότητα, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Επιχειρησιακή Συμβουλευτική-Coaching

Εκπαιδευτικά Νέα

Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων και το Εργαστήριο Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού με αφορμή την έκδοση του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού-forum INFOPOLIS προκηρύσσουν ψηφιακό συνέδριο με θέμα την Επιχειρηματικότητα, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Επιχειρησιακή Συμβουλευτική-Coaching.
 
Το συνέδριο θα διενεργηθεί διαδικτυακά στην πλατφόρμα ZOOM 5 και 6 Ιουνίου 2021 από τις 10.00 έως τις 21.00.
 
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας τη φόρμα.
 
Θεματολογία Συνεδρίου
 
Πανδημία και Επιχειρηματικότητα: Ευκαιρίες και διακινδύνευση
Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη
Πράσινη επιχειρηματικότητα
Τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα
Επαγγελματική εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα
Τεχνολογική ηγεσία, ψηφιακή κουλτούρα και επιχειρηματικότητα
Ευρωπαϊκή προοπτική και επιχειρηματικότητα
Συμβουλευτική, coaching και ανάπτυξη επιχειρησιακών δεξιοτήτων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός Φοιτητών, Πρακτική Άσκηση και Επιχειρηματικότητα
Επιχειρησιακό coaching και management
Μετανάστευση και επιχειρηματικότητα
Αναπτύσσοντας επιχειρηματικές στάσεις και νοοτροπίες (mindset)
 
Οι περιλήψεις των εισηγήσεων, καθώς και η υποβολή των άρθρων θα πρέπει να υποβληθούν στο ακόλουθο email: infopolis@aegean.gr με θέμα: Συνέδριο Ιουνίου 2021.
 
Επιλεγμένα άρθρα θα δημοσιευτούν και στο Journal of Regional Socioeconomic Issues.
 
Σημαντικές ημερομηνίες
 
Τελική ημερομηνία υποβολής περίληψης: 31 Μαϊου 2021
 
Τελική ημερομηνία υποβολής άρθρου προς δημοσίευση: 31 Αυγούστου 2021
 
Βεβαιώσεις παρακολούθησης:
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά (σε διάστημα 20 ημερών) με το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.
 
Διαδικασία εγγραφής για τους συμμετέχοντες:
Η εγγραφή των εισηγητών και των συνέδρων θα είναι έγκυρη μόνο μετά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και της πληρωμής. Αναλυτικά, η διαδικασία εγγραφής έχει ως εξής:
 
Βήμα πρώτο
Θα πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικά η ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.
 
Η φόρμα συμπληρώνεται από όλους όσους θα παρακολουθήσουν το συνέδριο, είτε είναι εισηγητές, είτε απλοί σύνεδροι.
 
Βήμα δεύτερο
Η εγγραφή στο συνέδριο προτείνεται να γίνει εγκαίρως με κατάθεση του αντιτίμου. Η κατάθεση γίνεται στον παρακάτω λογαριασμό, μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας:
 
ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΠΕ ΗΡΩΝ
IBAN: GR27 0172 0730 0050 7309 7785 550
BIC: PIRBGRAA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 
 
*Καμία αίτηση συμμετοχής δεν εξετάζεται, εάν δεν προβείτε στην κατάθεση του ποσού.
 
Ακυρωτική Πολιτική
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.
 
Κόστος Συμμετοχής
Σύνεδροι: 20€
Εισηγητές με σύγχρονη παρουσίαση: 100€
Εισηγητές με ασύγχρονη παρουσίαση: 50€
Φοιτητές: 10€
 
Γενικές οδηγίες συγγραφής περιλήψεων
Η περίληψη πρέπει να περιέχει επαρκείς πληροφορίες, να είναι τεκμηριωμένη, να περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της προφορικής ανακοίνωσης και να έχει έκταση 120 έως 150 λέξεις  σε μία παράγραφο. Η γραμματοσειρά πρέπει να είναι Times New Roman 12 στιγμών και το κείμενο σε πλήρη στοίχιση. Ο τίτλος «Περίληψη» πρέπει να είναι με γραμματοσειρά Times New Roman 12, έντονα, αριστερή στοίχιση, εσοχή 0,5 εκ. και διάστημα 12 στιγμών πριν την παράγραφο. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνονται 3 έως 5 λέξεις κλειδιά χωρισμένες με κόμμα, σε πλάγια  γραφή.
 
Γενικές οδηγίες συγγραφής άρθρου
Τα κείμενα πρέπει να γραφούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένων και να σταλούν σε αρχείο word ή rtf. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πεζά γράμματα times new roman, 12αρια και 1,5 διάστιχο και πλήρη στοίχιση.
 
Η πρώτη σελίδα του εγγράφου πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ (με κεφαλαία times new roman, 14αρια, σε έντονη γραφή)
Συγγραφείς (κάτω από τον τίτλο με πεζά times new roman 14άρια, σε έντονη γραφή)
Ο φορέας που ανήκουν οι συγγραφείς (12αρια, πεζά γράμματα με στοίχιση στο κέντρο)
Περίληψη του κειμένου 100-150 λέξεις στα ελληνικά και στα αγγλικά (12αρια, πεζά γράμματα με πλήρη στοίχιση)
Ο συγγραφέας θα πρέπει να προτείνει μέχρι και 4 λέξεις κλειδιά (λέξη1, λέξη2, έκφραση1, έκφραση2) που να αποδίδουν σημαντικούς όρους του άρθρου.
Υποσημειώσεις: στο τέλος της κάθε σελίδας, με ενιαία αρίθμηση για όλο το κείμενο (χρήση του αυτόματου συστήματος του επεξεργαστή κειμένου).
Η αρίθμηση των ενοτήτων γίνεται με χαρακτήρες (π.χ. 1., 2. κτλ) ενώ οι υποενότητες γράφονται με 1.1, 1.2 κτλ.
 
Ενότητες: 14αρια, πεζοί χαρακτήρες, Bold
Υποενότητες: 12άρια πεζοί χαρακτήρες στιγμές bold
Στην περίπτωση που υπάρχουν μαθηματικοί τύποι στο κείμενο ακολουθείται συνεχής αρίθμηση (1), (2) κτλ. στο δεξί μέρος των τύπων (προτείνεται η χρήση του math type).
Έμφαση εντός του κειμένου μπορεί να δίνεται με τη χρήση italics. Τονισμένες λέξεις
(bold) μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο στους τίτλους των κεφαλαίων.
Τα περιθώρια κάθε σελίδας πρέπει να είναι τα συνήθη ενός λογισμικού επεξεργασίας κειμένων, δηλαδή το επάνω και το κάτω περιθώριο της σελίδας μεγέθους Α4 πρέπει να είναι περίπου 2,54 cm και το αριστερό και δεξιό περιθώριο πρέπει να είναι περίπου 3,18 cm. Οι παραπάνω τιμές είναι κατά προσέγγιση.
Το διάστημα μεταξύ των σειρών (διάστιχο) είναι 1,5 γραμμή.
Μεταξύ των παραγράφων μεσολαβεί κενή γραμμή. Το κείμενο έχει πλήρη στοίχιση αριστερά-δεξιά.
Οι σελίδες φέρουν α ρίθμηση κάτω και στο κέντρο
 
Πίνακες-Διαγράμματα
Οι πίνακες και τα διαγράμματα έχουν συνεχή αρίθμηση π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2 και τοποθετούνται στο κύριο σώμα του κειμένου.
Οι τίτλοι των πινάκων και των διαγραμμάτων γράφονται με 10άρια γράμματα στο πάνω μέρος του πίνακα ή του διαγράμματος με στοίχιση στο κέντρο. Σε περίπτωση που υπάρχει πηγή αυτή τοποθετείται κάτω από το εκάστοτε διάγραμμα ή πίνακα με πλήρη στοίχιση (με 10άρια γράμματα).
Βιβλιογραφία
Παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος του κειμένου με μέγεθος γραμματοσειράς 12. Πιο συγκεκριμένα:
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Δημοσιεύσεις στο περιοδικό
Moller, S., Huber, Ε., Stephens, J., Bradley, D. and Nielse, F. (2003). Καθοριστικοί παράγοντες της σχετικής φτώχειας στις προηγμένες καπιταλιστικές οικονομίες. Αμερικανική Κοινωνιολογική Επισκόπηση, 68 (1), 22-61.
 
Έγγραφα εργασίας
Hannsgen, G. (2004). Το παράδοξο του Gibson, η νομισματική πολιτική και η εμφάνιση κύκλων . Έγγραφο εργασίας 410, The Levy Economics Institute στο Bard College, Annandale-on-Hudson.
 
Βιβλία / Σπουδές
Atkinson, AB (1983). Τα οικονομικά της ανισότητας (2η έκδοση). Οξφόρδη: Clarendon Press.
 
Έγγραφα σε επεξεργασμένα βιβλία
Baker, D., Glyn, A., Howell, D. and Schmitt, J. (2005). «Θεσμοί της αγοράς εργασίας και ανεργία: Μια κριτική αξιολόγηση των διακρατικών στοιχείων», στο Howell, D. (επιμ.), Καταπολέμηση της ανεργίας: Τα όρια της Ορθοδοξίας της ελεύθερης αγοράς . Οξφόρδη: Oxford University Press.
 
Μη δημοσιευμένο έργο
Όταν το άρθρο δεν έχει δημοσιευτεί αλλά εμφανίζεται στο διαδίκτυο τοποθετείται το link με το οποίο εμφανίζεται απ’ ευθείας το άρθρο.
 
Π.χ. Γεωργίου, Γ. (2006). Πόσο διαδεδομένη ήταν η καθυστερημένη διαπραγμάτευση αμοιβαίων κεφαλαίων. http: //facultygsb.stanford. edu / zitzewitz
Όταν δεν μπορεί να βρεθεί μέσω internet τότε ακολουθείται το παρακάτω Παράδειγμα:
Π.χ. Γεωργίου, Γ. (2006). Πόσο διαδεδομένη ήταν η καθυστερημένη διαπραγμάτευση αμοιβαίων κεφαλαίων. Αδημοσίευτος.
 
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
Παπαδόπουλος, Κ. (2001). Οι περιβαλλοντικοί φόροι στην Ελλάδα. Περιβάλλον και Οικονομία, 97 (2), 63-69.
 
Εργασίες σε συλλογικούς τόμους
Μητράκος Θ., & Τσακλόγλου, Π. (2003). Οικονομική ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: Δομή και διαχρονικές μεταβολές, στο Βενιέρης, Δ. και Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ.), Οικονομική Ανισότητα και Φτώχεια στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 
Βιβλία/Μελέτες
Πολυζωίδης, Π. (2006). Εθελοντισμός στην κοινωνική προστασία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 
Αναφορές της βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο
Για τις αναφορές μέσα στο κείμενο ακολουθείστε τα παρακάτω παραδείγματα:
αναφορές Bourguignon and Morrisson (2002)
Οι Atkinson et al. (1983)
Σεν (1992)
Άλκοκ (1993)
Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες έρευνες (π.χ. Κασιμάτη, 2002. Πετμεζίδου, 2004).
**Οι ξενόγλωσσες και ελληνόγλωσσες αναφορές δε διαχωρίζονται κατά τον τρόπο γραφής τους, αλλά γράφονται μικτά, σύμφωνα με το λατινικό αλφάβητο.
 
Διοργάνωση Συνεδρίου
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευστράτιος Π. Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 
ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100
 
Τηλ.:22510 35620 – 36580, E-mail: ppy@aegean.gr
 
 
Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων