13/05/2021

3ος κύκλος με 13 Webinars (Management, Sales, Logistics, Finance, κ.ά.) από τη Zisimatos Seminars & Management

E-Learning

Το Semifind.gr προτείνει:
3ος κύκλος με 13 Webinars της Zisimatos Management (Management, Sales, Leadership, EQ, Warehouse Management, Costing, Excel, Finance, Budgeting, Digital) - Early Bird έως 19 Μαΐου
 
Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές, Προϊσταμένους, Team Leaders και Προσωπικό όλων των λειτουργιών και τμημάτων μίας επιχείρησης.
Early Bird 120€
 
Απευθύνεται σε νέα και σε έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και όσους επιθυμούν να κατανοήσουν την σημασία της Ψυχολογίας και της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και πώς αυτή αποκτά σήμερα καθοριστικό ρόλο στις εργασιακές και εν γένει στις ανθρώπινες  σχέσεις.
Early Bird 100€
 
Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές, Προϊσταμένους και Team Leaders όλων των λειτουργιών και τμημάτων μίας επιχείρησης.
Early Bird 120€
 
Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές, Προϊσταμένους, Team Leaders και Προσωπικό όλων των λειτουργιών και τμημάτων μίας επιχείρησης.
Early Bird 100€
 
Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες και στελέχη των τμημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Αποθηκών, Αγορών, Οικονομικών, Εξυπηρέτησης Πελατών.
Early Bird 180 €
 
Απευθύνεται σε Στελέχη Οικονομικών και  διοικητικών τμημάτων που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το Budgeting ως εργαλείο, ελέγχου και επίτευξης των επιχειρηματικών στρατηγικών στόχων, αλλά και μείωσης της αβεβαιότητας. Επίσης απευθύνεται και σε στελέχη όλων των διευθύνσεων μιας επιχείρησης που συμμετέχουν στην σύνταξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού.
Early Bird 100€
 
Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες & Στελέχη των οικονομικών διευθύνσεων βιομηχανικών μονάδων. Στελέχη παραγωγής, Στελέχη που ασχολούνται με την Κοστολόγηση προϊόντων & αποτίμηση εμπορευμάτων. Στελέχη που λαμβάνουν διοικητικές αποφάσεις σχετικά με την διαχείριση των προϊόντων.
Early Bird 180€
 
Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη εταιριών που ασχολούνται με το μάρκετινγκ, και την ψηφιακή προώθηση προϊόντων και αγαθών.
Early Bird 80€
 
Απευθύνεται σε επιχειρηματίες, στελέχη πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών.
Early Bird 135€
 
Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, στελέχη και προσωπικό των τμημάτων Πωλήσεων, Αγορών, Οικονομικών, Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανθρώπινου Δυναμικού.
Early Bird 100€
 
Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές, Προϊσταμένους και προσωπικό όλων των λειτουργιών και τμημάτων μίας επιχείρησης.
Early Bird 100€
 
Απευθύνεται σε στελέχη και προσωπικό όλων των λειτουργιών και τμημάτων μίας επιχείρησης που θέλουν να γνωρίσουν και να αναπτύξουν τις δυνατότητες του excel με σκοπό να τις εφαρμόσουν στην πράξη και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους.
Early Bird 100€
 
Απευθύνεται σε στελέχη και προσωπικό όλων των λειτουργιών και τμημάτων μίας επιχείρησης που επιθυμούν να εμπλουτιστούν με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, πρακτικές ασκήσεις, παραδείγματα και υλικό μελέτης για την πλήρη αξιοποίηση των προχωρημένων τεχνικών και λειτουργιών του προγράμματος Excel.
Early Bird 150€