17/03/2021

Νέα e-learning εξειδικευμένα προγράμματα Πληροφορικής από το IST College

E-Learning

Το IST College ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δύο νέων προγραμμάτων Πληροφορικής με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Πρόκειται για τα ακόλουθα προγράμματα:

Πιστοποίηση CompTIA CySA+

Η εκπαίδευση CySA+ έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες πληροφορικής και θεωρείται εκπαίδευση ενδιάμεσου επιπέδου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πολύτιμο για επαγγελματίες πληροφορικής με εμπειρία σε θέματα ασφάλειας που επιθυμούν μεγαλύτερη εξειδίκευση ως αναλυτές κυβερνοεπιθέσεων. Επικεντρώνεται στην ικανότητα των υποψηφίων τόσο να καταγράφουν, παρακολουθούν και ανταποκρίνονται σε ευρήματα κυβερνοπεριστατικών, όσο και στην ασφάλεια λογισμικού και εφαρμογών, και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλούς πληροφορικής. Καλύπτει επίσης εκπαιδευτικά τις πιο σύγχρονες θεμελιώδεις γνώσεις αναλυτών κυβερνοασφάλειας, αναλυτών κυβερνοαπειλών, αναλυτών ασφάλειας εφαρμογών και διαχείρισης κυβερνοπεριστατικών.

 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Core Java: Fundamentals απευθύνεται σε όποιον θέλει να μάθει την Java ως πρώτη γλώσσα προγραμματισμού αλλά και προγραμματιστές / μηχανικούς που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους μαθαίνοντας και μία επιπλέον γλώσσα προγραμματισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι να διδάξει τις έννοιές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, τις δομές της γλώσσας προγραμματισμού Java και τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία απλών προγραμμάτων Java. Οι σπουδαστές που θα το παρακολουθήσουν θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες εφαρμογές που βασίζονται σε object-oriented πρότυπα και πρακτικές. Εκτός από βασικές αρχές προγραμματισμού καλύπτει προχωρημένες έννοιες και πρακτικές σε θέματα όπως χρήση αρχείων και καταλόγων , multi-threaded programming, ανάλυση και χρήση του Collections Framework, και δημιουργία GUI εφαρμογών.
 
Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες και δηλώστε άμεσα συμμετοχή στο 210 48 22 222.

Προτεινόμενες σχολές

First Aid Training Greece
Προγράμματα Υποστήριξης Ζωής
και Πρώτων Βοηθειών
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
Κτηματομεσιτικό πρόγραμμα RealStatus
Δωρεάν εκπαίδευση
Με πιστοποίηση
Euro Logic Studies
Μαθήματα από απόσταση

Λογιστικά, ERP
Προγραμματισμός. Web Design
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μοριοδοτούμενα σεμινάρια
Ειδική Αγωγή - Διδακτική
Μεθοδολογία - Εξ αποστάσεως
Digital Marketing, Γραφιστική, Λογιστικά, Γραμματεία
Πιστοποιημένα σεμινάρια
Online & στη Θεσσαλονίκη
EMPLOY
Μοριοδοτούμενα E-learning

Συμβουλευτική, Ειδική Αγωγή,
Σχολική Ψυχολογία
Computer Start
140 Πιστοποιημένα προγράμματα

Εξ αποστάσεως & Δια ζώσης
με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση
Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων Techschool
Πιστοποιημένα εξ αποστάσεως
προγράμματα κατάρτισης
International Distance Studies-Eξ αποστάσεως εκπαίδευση
Πιστοποιημένα προγράμματα
Imagine your future
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Εγγύηση Ποιότητας με Κύρος
και Αξιοπιστία
Διαβάστε επίσης