09/02/2021

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο σεμινάριο για την Ψηφιακή Μάθηση & τις Μαθησιακές Δυσκολίες από το Παν/μιο Θεσσαλίας

E-Learning

Το ΚΔΒΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ενός νέου μοριοδοτούμενου προγράμματος - διάρκειας 10 μηνών - που στόχο έχει την εξειδίκευση στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία σχετικά με την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή. Ο αριθμός των αιτήσεων είναι περιορισμένος λόγω της προσωπικής υποστήριξης του κάθε συμμετέχοντα από τους επιστημονικούς συνεργάτες - επόπτες. 
 
 
Διάρκεια: 22 Φεβρουαρίου 2021 - 20 Δεκεμβρίου 2021
 
Το πρόγραμμα έχει γενικό στόχο την εξειδίκευση στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία σχετικά με την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή. Η ανάγκη ανάπτυξης και χρήσης των ψηφιακών εργαλείων είναι ανεξάρτητη από τις συνθήκες, καθώς θα γινόταν σε κάθε περίπτωση, οι συνθήκες βέβαια της πανδημίας δημιούργησαν νέες υψηλές προτεραιότητες ένταξής τους στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση.
 
Έτσι, ο γενικός στόχος, επιμερίζεται σε 3 βασικούς στόχους:
 
Α. Την επιμόρφωση στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και διαδικασίες εκπαίδευσης, σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 
Β. Την εξειδίκευση σε ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης
 
Γ. Την εξειδίκευση σε διαδικασίες παρεμβάσεων για την άμβλυνση των δυσκολιών μάθησης, μέσω ψηφιακών εργαλείων και συνεχούς παρακολούθησης της προόδου, με αυτοματοποιημένες ψηφιακές διαδικασίες, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για κάθε μαθητή, και την προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες του.
 
Με τις παραπάνω εξειδικεύσεις θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών (μελλοντικών, αναπληρωτών και μονίμων) καθώς και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση όχι στις δυσκολίες των μαθητών μόνο, αλλά στην προσαρμογή της διδασκαλίας σε κάθε μαθητή στο σύγχρονο περιβάλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε ως συμπληρωματικής είτε ως εναλλακτικής μορφής εκπαίδευση.
 
Απευθύνεται σε:
• Ειδικούς Παιδαγωγούς *
• Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης *
• Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων *
• Ψυχολόγους *
• Λογοθεραπευτές *
• Εργοθεραπευτές *
• Κοινωνικούς Λειτουργούς *
• Άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό *
* γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων
 
Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας.
 
 
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: 2421074884 | 6987787911 | 6908677780 | 6987787912

Προτεινόμενες σχολές

eLearning προγράμματα Τουρισμού με Διεθνή Πιστοποίηση
Εξειδικευμένες θεματικές
Εκπαιδευτικό υλικό σε βίντεο
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
First Aid Training Greece
Προγράμματα Υποστήριξης Ζωής
και Πρώτων Βοηθειών
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Εγγύηση Ποιότητας με Κύρος
και Αξιοπιστία
Euro Logic Studies
Μαθήματα από απόσταση

Λογιστικά, ERP
Προγραμματισμός. Web Design
Computer Start
140 Πιστοποιημένα προγράμματα

Εξ αποστάσεως & Δια ζώσης
με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση
Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων Techschool
Πιστοποιημένα εξ αποστάσεως
προγράμματα κατάρτισης
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
Digital Marketing, Γραφιστική, Λογιστικά, Γραμματεία
Πιστοποιημένα σεμινάρια
Online & στη Θεσσαλονίκη
EMPLOY
Μοριοδοτούμενα E-learning

Συμβουλευτική, Ειδική Αγωγή,
Σχολική Ψυχολογία
Διαβάστε επίσης