22/12/2020

Νέο μοριοδοτούμενο στην Ειδική Αγωγή και τις Μαθησιακές Δυσκολίες από το ΑΠΘ

E-Learning

Ειδική Αγωγή και τις Μαθησιακές Δυσκολίες | 450 ώρες | Μοριοδοτούμενο
 
Το σεμινάριο υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως παρακολούθησης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).
 
Διάρκεια: 15/01/2021 έως 15/10/2021
 
Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ). Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/ουσες μετά το πέρας της επιμόρφωσης:
 
θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τις κατηγορίες της ειδικής αγωγής,
θα κατανοήσουν τη συγκρότηση της έννοιας και της κατηγορίας των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυσκολίες διαφοροποιούνται από την σχολική αποτυχία,
θα κατανοήσουν τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων αξιολόγησης,
θα έρθουν σε επαφή με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για εφαρμογή είτε στο πλαίσιο της γενικής τάξης είτε στο πλαίσιο των τμημάτων ένταξης και της ατομικής διδασκαλίας.
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως:
1. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
2. σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής,
3. σε ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές
4. σε στελέχη εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές),
5. σε καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών
6. σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:
Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων στις οποίες περιλαμβάνεται μελέτη υλικού (άρθρο, κεφάλαιο από ebook κλπ), powerpoint καθώς και η παρακολούθηση σύντομων βίντεο.
Β) να έχουν ολοκληρώσει σύντομες δραστηριότητες (π.χ. αναστοχασμός πάνω σε κάποιο βίντεο ή άρθρο σε 1-2 παραγράφους, μελέτη περίπτωσης κλπ) ή/και quiz (συνήθως 5-10 ερωτήσεις Σ/Λ ή πολλαπλής επιλογής). Συνολικά και στις 3 ενότητες περιλαμβάνονται 20 δραστηριότητες και 20 quiz. Δεν υπάρχουν τελικές εξετάσεις ή τελική εργασία.
Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος.
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ - Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
2 μονάδες
Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ - Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης
2 μονάδες
Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ και ΕΕΠ
2 μονάδες
Μοριοδότηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές 
0.5 μονάδες
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως 8 Ιανουαρίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες

Προτεινόμενες σχολές

EMPLOY
Μοριοδοτούμενα E-learning

Συμβουλευτική, Ειδική Αγωγή,
Σχολική Ψυχολογία
Κτηματομεσιτικό πρόγραμμα RealStatus
Δωρεάν εκπαίδευση
Με πιστοποίηση
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Εγγύηση Ποιότητας με Κύρος
και Αξιοπιστία
Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων Techschool
Πιστοποιημένα εξ αποστάσεως
προγράμματα κατάρτισης
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Digital Marketing, Γραφιστική, Λογιστικά, Γραμματεία
Πιστοποιημένα σεμινάρια
Online & στη Θεσσαλονίκη
Computer Start
140 Πιστοποιημένα προγράμματα

Εξ αποστάσεως & Δια ζώσης
με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση
First Aid Training Greece
Προγράμματα Υποστήριξης Ζωής
και Πρώτων Βοηθειών
Euro Logic Studies
Μαθήματα από απόσταση

Λογιστικά, ERP
Προγραμματισμός. Web Design
Διαβάστε επίσης