24/11/2011

Ιδρυση επιχείρησης με μετοχικό κεφάλαιο 1 ευρώ!

Καριέρα

Νέα μορφή εταιρείας για την τόνωση της επιχειρηματικότητας - Το όνομά της είναι ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) και το κεφάλαιο για την ίδρυσή της μπορεί να φτάνει μόλις το 1 ευρώ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να ορίσουν οποιοδήποτε υψηλότερο κεφάλαιο.

Στόχος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που προωθεί με νομοθετική ρύθμιση την κατοχύρωση αυτής της νέου τύπου εταιρείας, είναι η δημιουργία μιας ευέλικτης εταιρικής μορφής η οποία θα ενδείκνυται για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις νέων ή μικρές συνεργασίες που θα μπορούν να συνδυάζουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, εκτός των χρημάτων, ποικιλία εισφορών, όπως για παράδειγμα εισφορά σε εργασία, πατέντες ευρεσιτεχνίας, ακόμη και εισφορά σε ανάληψη ευθύνης έναντι υποχρεώσεων της εταιρείας, κάτι που μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν για τη σύσταση μιας εταιρείας. Η συγκεκριμένη εταιρεία θα είναι ενταγμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και την απλοποιημένη ίδρυση μέσω των υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop). Βασική καινοτομία της είναι, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης, η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής και των μεριδίων από το κεφάλαιο.

Για παράδειγμα, ενώ στις κλασικές περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (ΑΕ) και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια αποτελούν τμήμα του κεφαλαίου (60.000 ευρώ και 4.500 ευρώ, αντίστοιχα) και προσδιορίζουν το μέγεθος της συμμετοχής καθενός, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων που κατέχει, στον νέο τύπο εταιρείας τα εταιρικά μερίδια ανάγονται όχι αποκλειστικά στο κεφάλαιο αλλά και στις άλλες παροχές που εισφέρει ο κάθε εταίρος. Ετσι, στην ΙΚΕ αναγνωρίζεται κάθε είδους εισφορά, ακόμη και αν πρόκειται για εισφορά εργασίας ή εισφορά «ευθύνης», που ενισχύει την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας.

Πατήστε εδώ να για να δείτε τα χαρακτηριστικά της ΙΚΕ

Επιπλέον, το καταστατικό της θα μπορεί να είναι και στην αγγλική γλώσσα, ώστε να χρησιμοποιείται για επιχειρήσεις που λειτουργούν και στο εξωτερικό, ενώ η ανάμειξη συμβολαιογράφου θα προβλέπεται μόνο σε περιπτώσεις εισφοράς ακινήτων. Η διάρκεια της εταιρείας αυτής θα είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της διάρκειας στο καταστατικό της, η εταιρεία θα έχει «ζωή» 12 χρόνια. Σήμερα ο νόμος ορίζει ότι στην περίπτωση των ΕΠΕ η χρονική διάρκεια της εταιρείας πρέπει να ορίζεται ρητά στο καταστατικό, ενώ στην περίπτωση των ΑΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ετών.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης, ανάλογες μορφές εταιρειών υπάρχουν ήδη σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Βρετανία, η Κύπρος και η Γαλλία, και αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ μπορούν να υιοθετηθούν και από μικρές ανώνυμες εταιρείες.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ online