1/7/2024

Πιστοποιημένα εξ' αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης από το Seminarpro

Σεμινάρια

Το Semifind παρουσίαζει τον νέο εκπαιδευτικό τον εκπαιδευτικό φορέα Seminarpro, o οποίος προσφέρει πιστοποιημένα εξ' αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης σε θεματικές όπως η προσωπική ανάπτυξη, τα χρηματοοικονομικά, η πληροφορική, η οργάνωση και διοίκηση κ.ά.

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος και οι ειδικότητες με προοπτική αποτελούν τον βασικό άξονα γύρω από τον οποίο εντοπίζονται οι τίτλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο την προσφορά των γνώσεων και των δεξιοτήτων που ζητούνται στην αγορά εργασίας από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους.
 
Η εκπαιδευτική διαδικασία στα προγράμματα E-Learning του Seminarpro.gr υλοποιείται εξ αποστάσεως μέσω φιλικής προς το χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
 
Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.
 
Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΑΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία ή μη, αναλόγως των απαιτήσεων κάθε προγράμματος, καθώς και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε κάποια ή κάποιες από τις κατευθύνσεις των παρεχόμενων προγραμμάτων.
 
Να σημειωθεί ότι όλες οι πιστοποιήσεις που παρέχονται είναι αναγνωρισμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), γεγονός που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτές αφού είναι αποδεκτές όχι μόνο στην αγορά εργασίας της Ελλάδας άλλα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες: Seminarpro

Διαβάστε επίσης

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας