13/12/2016

Επιθεώρηση και Πιστοποίηση της Διεύθυνσης Κανόνων και Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών από την TÜV HELLAS

Σεμινάρια

Επιθεώρηση και Πιστοποίηση της Διεύθυνσης Κανόνων και Ποιότητας της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Ο Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD) ολοκλήρωσε το έργο Επιθεώρησης και Πιστοποίησης της Δ/νσης Κανόνων και Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008. Η πιστοποίηση αφορά σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής με βασικό κορμό τον συντονισμό της εκπόνησης, αναθεώρησης και επικαιροποίησης Κανονισμών, Προδιαγραφών & Οδηγιών καθώς και τη διαμόρφωση - έκδοση Κανονιστικού Πλαισίου εφαρμογής τους στα Δημόσια Τεχνικά Έργα.

Η τιμολόγηση των δημοσίων έργων, η παρακολούθηση και η Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, Προδιαγραφών & Οδηγιών του τομέα κατασκευών, μαζί με την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Πιστοποιημένων Δομικών Προϊόντων, Κατασκευαστών και Προμηθευτών δομικών υλικών, συμπληρώνουν το πεδίο εφαρμογής του κύριου κορμού δραστηριοτήτων της Δ/νσης.

Η Δ/νση Κανόνων και Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών είναι η μοναδική Δ/νση στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που κατέχει σήμερα Πιστοποιητικό ISO 9001:2008.

TÜV HELLAS
Η TÜV HELLAS (TÜV NORD)είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας παρέχοντας πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

H νέο-ιδρυθείσα Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων / Επαγγελματιών παρέχει πιστοποίηση σε πλήθος ειδικοτήτων σχετιζόμενων με τον κλάδο της κατασκευής και της βιομηχανίας, των πωλήσεων, της διοίκησης και του τουρισμού σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ELOT EN ISO/IEC 17024, εφαρμόζοντας πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες, ελεγμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Γενική Γραμματεία Υποδομών
Η Διεύθυνση Κανόνων και Ποιότητας υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, απαρτίζεται από 5 Τμήματα και απασχολεί 35 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 19 είναι Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη και η προώθηση της εφαρμογής κανόνων ποιότητας σε όλη την κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας με έμφαση στα τεχνικά έργα, που περιλαμβάνουν ιδίως προδιαγραφές, οδηγίες, τεχνολογίες κατασκευής, αναλύσεις τιμών, τιμολογήσεις έργων, αναθεωρήσεις τιμών, συστήματα διοίκησης /διαχείρισης ποιότητας.


Προτεινόμενες σχολές

Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
12.500 ανώτερα στελέχη!
Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
σε όλους τους τομείς
Δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Σεμινάρια Λογιστικής
28 χρόνια εμπειρίας

40 προγράμματα στην Αθήνα
Τώρα και με E-Learning!
E-Learning Προγράμματα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήματος Χρηματοοικονομικής
και Τραπεζικής Διοικητικής
Mediterranean College
Education is about trust

Αναγνωρισμένα Bachelor's
και Master's
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
1000 Σεμινάρια... Περισσότεροι από 15.000 συμμετέχοντες
Εξειδικευμένη γνώση και
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Social Media, Web Design
Management, Λογιστική
Διαβάστε επίσης