10/04/2018

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας: 472 μερίδες φαγητού προσφέρθηκαν το 2017 στο Μπορούμε

ΙΕΚ

Στόχος του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ως κορυφαίος εκπαιδευτικός οργανισμός, εκτός από την μετάδοση γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων, είναι η καλλιέργεια παιδείας στη σπουδαστική του κοινότητα. Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων του, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και υποστηρίζοντας δράσεις φορέων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
 
Το έτος 2017, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας συμμετείχε στο δίκτυο «Διάσωσης & Προσφοράς Τροφίμων» του μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού, Μπορούμε
 
Στηρίζοντας έμπρακτα το μήνυμα «Καμία Μερίδα Φαγητού χαμένη», το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας, προσέφερε 472 μερίδες φαγητού, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της επισιτιστικής στήριξης προς κοινοφελείς φορείς σε όλη την Ελλάδα.
 
Συγκεκριμένα, μετά  την ολοκλήρωση των μαθημάτων του τομέα Γαστρονομίας, το καλοκαίρι του 2017, όλα τα προιόντα που απέμειναν σε απόθεμα συλλέχθηκαν από την σπουδαστική κοινότητα και παραδόθηκαν στο Μπορούμε, προκειμένου να υποστηριχθούν συνάνθρωποι μας που βρίσκονται σε ανάγκη.
Διαβάστε επίσης