26/08/2016

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική από το ΕΚΠΑ

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στο ΠΜΣ με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» και κατεύθυνση «Δημόσια Ελεγκτική».

Η κατεύθυνση αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει το κενό της έλλειψης στελεχών εξειδικευμένων στον οικονομικό και χρηματοοικονομικό έλεγχο των φορέων του δημοσίου τομέα.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους κυρίως οικονομικών, πολιτικών ή νομικών επιστημών που επιθυμούν να εξειδικευτούν στον οικονομικό και λογιστικό έλεγχο οργανισμών και άλλων φορέων του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως υπουργεία, νοσοκομεία, τοπική αυτοδιοίκηση. Το περιεχόμενο των σπουδών είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους ήδη απασχολούνται ή σκοπεύουν να απασχοληθούν στον δημόσιο τομέα.

Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης, έχει διάρκεια 4 εξάμηνα και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2016.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαβάστε επίσης