21/10/2015

Τα πτυχία που αποφέρουν τους υψηλότερους και τους χαμηλότερους πρώτους μισθούς

Καριέρα

Ενδιαφέρεστε για μια καριέρα που θα αποπληρώσει το πανεπιστημιακό σας πτυχίο όσο το δυνατόν γρηγορότερα; Τότε μάλλον θα πρέπει να σκεφτείτε τη Μηχανική ή την Πληροφορική και όχι τη Διαφήμιση ή τις Δημόσιες Σχέσεις.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας Recruiting Trends του Πανεπιστημίου του Michigan, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια έρευνα εργαζομένων αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Για την έρευνα συγκεντρώθηκαν δεδομένα νέων πρακτικών προσλήψεων από περισσότερες από 4,730 επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν αποφοίτους στην Αμερική. Η έρευνα περιείχε δείκτες που ανέδειξαν τόσο τα πτυχία που αποφέρουν τους μεγαλύτερους πρώτους μισθούς όσο και αυτά που αποφέρουν τους μικρότερους. Για τα τελευταία, τα στοιχεία είναι μάλλον αποθαρρυντικά έως και επώδυνα.

Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλούν επίσης τα ευρήματα που δείχνουν ότι το 61% των εργοδοτών ανέφερε πως οι πρώτοι μισθοί παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα περσινά παρόλο τον αυξανόμενο ανταγωνισμό για εύρεση σούπερ ικανών ανθρώπων. Από το 39% των εργοδοτών που αναφέρουν ότι θα υπάρξει αύξηση στον πρώτο μισθό, η μέση αύξηση θεωρείται ότι θα φτάσει το 4%.

Tα εισοδήματα που θα δείτε παρακάτω παρουσιάζονται καθαρά χωρίς να συμπεριλαμβάνουν bonus, μετακινήσεις ή άλλα κίνητρα προσλήψεων και αναφέρονται σε εισοδήματα στην Αμερική.

15 Πανεπιστημιακοί Τίτλοι με το υψηλότερο μέσο αρχικό εισόδημα:
Χημικός Μηχανικός — $63,389
Μηχανικός Η/Υ— $63,313
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός — $61,173
Σχεδιασμός Λογισμικού — $60,104
Μηχανολόγος Μηχανικός — $59,681
Προγραμματιστής — $58,995
Πληροφορική — $56,974
Πολιτικός Μηχανικός — $55,879
Όλοι οι τεχνικοί (IT, engineering, computer science) — $55,465
Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών — $51,690
Κατασκευές — $49,672
Χρηματοοικονομικά — $48,785
Λογιστικά — $47,834
Διοίκηση — $47,459
Εφοδιαστική αλυσίδα — $47,147

15 Πανεπιστημιακοί Τίτλοι με το χαμηλότερο μέσο αρχικό εισόδημα:
Διαφήμιση — $35,733
Δημόσιες Σχέσεις — $36,235
Ψυχολογία — $36,327
Μουσική/Υποκριτική — $36,744
Καθηγητής-τρια Μέσης εκπαίδευσης — $36,836
Δάσκαλος-α — $37,480
Καθηγητής-τρια Ξένων Γλωσσών — $37,647
Ιστορικός — $37,788
Καθηγητής-τρια Δευτεροβάθμιας — $38,055
Ειδική Αγωγή — $38,354
Προσχολική - Νηπιακή — $38,387
Φιλολογία — $39,000
Κοινωνικών Επιστημών — $39,100
Πολιτικών Επιστημών — $39,407
Ηλεκτρονικό εμπόριο/Επιχειρήσεις — $ 40,468

Πηγή: Money by Time Inc. Network