Προπτυχιακά:
Μηχανολογία & Τεχνολογία

BEng (Hons) Civil Engineering and Construction (Πολιτικών Μηχανικών)

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2020
4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη δημιουργία επαγγελματιών Πολιτικών Μηχανικών, που ασχολούνται με την σχεδίαση, ανάλυση και επίβλεψη κατασκευών του δομημένου χώρου με σκοπό την ανάπτυξη των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της κοινωνίας. Πραγματεύεται την εφαρμογή της τεχνικής, επιστημονικής και μαθηματικής γνώσης με σκοπό την αξιοποίηση των νόμων της φύσης και των φυσικών πόρων για το σχεδιασμό και την κατασκευή δομικών έργων (π.χ. κτιρίων, γεφυρών, δικτύου ύδρευσης, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων) και έργων υποδομής (π.χ. αερολιμένες, οδικό δίκτυο, λιμένες, φράγματα. Ο τομέας δραστηριότητας των Πολιτικών Μηχανικών είναι πολυκλαδικός και πολυποίκιλος και αφορά θέματα που συνδέονται με τον προγραμματισμό, την μελέτη, την επίβλεψη κατασκευής, την διαμόρφωση και συντήρηση κτιρίων και δρόμων, γεφυρών, λιμανιών, φραγμάτων, παράκτιων υποδομών, αερολιμένων, συστημάτων τροφοδοσίας νερού, παροχή καθαρού νερού, ορυχείων, εκσκαφών κτλ. Το πρόγραμμα σπουδών είναι συμμετοχικό και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα σε θεωρητικό και εργαστηριακό-πρακτικό επίπεδο, οπού στην πλειοψηφία αυτών η θεωρία είναι άμεσα συνδεδεμένη με εργαστηριακές ασκήσεις και εργασίες υπαίθρου. Επιπλέον των υποχρεωτικών μαθημάτων, ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει σεμινάρια σε θέματα αιχμής της κατασκευαστικής τεχνολογίας από έμπειρους μηχανικούς και ερευνητές και να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σημαντικά τεχνικά έργα κατά την διάρκεια της κατασκευής τους.

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;
- Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών Βρετανικού Πανεπιστημίου στην επιστήμη των Πολιτικών Μηχανικών, που παρέχεται στην Ελλάδα και προσφέρει επαγγελματική ισοδυναμία με τους αντίστοιχους ελληνικούς τίτλους μέσω Σ.Α.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας.
- Το μοναδικό πρόγραμμα που οδηγεί σε τίτλο Bachelor of Engineering (Beng) Πολιτικών Μηχανικών - που αποτελεί διαβατήριο για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων - και όχι σε τίτλο Bachelor of Science (BSc) – που δεν αποτελεί τίτλο μηχανικών.
- Πλήρως ελληνόφωνο πρόγραμμα, που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της επιστήμης και ταυτόχρονα προσφέρει διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές.
- Η μεγαλύτερη επένδυση σε σύγχρονα εξειδικευμένα εργαστήρια και τεχνολογικό εξοπλισμό - μηχανήματα: Εργαστήριο Σκυροδέματος, Mηχανικής των Υλικών, Εδαφομηχανικής, Υδραυλικής, Γεωδαισίας και Τεχνικής Γεωλογίας κ.λπ.
- Μεγάλο εύρος εργαστηριακών ασκήσεων και ασκήσεων πεδίου (field trips) για εκπαιδευτικά projects, όπως γεωτεχνικές, τοπογραφικές μελέτες κ.α.
- Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος BEng (Hons) Civil Engineering & Construction στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Bachelor of Engineering από το University of East London.
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επαγγελματικές Προοπτικές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν στον κλάδο της μηχανικής, των κατασκευών, των αποχετευτικών και υδραυλικών έργων, των γεωτεχνικών εφαρμογών, των μεταφορών, αλλά και στον επιχειρηματικό κλάδο. Επίσης, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας