Προπτυχιακά:
Αγροδιατροφικός τομέας

BSc (Hons) Περιβαλλοντικές Σπουδές

Μοιράσου το
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φεβρουάριος 2022, Σεπτέμβριος 2022
3 έτη
Bachelor
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι τα εξής:

 • Γενική βαθμολογία Απολυτηρίου Λυκείου
 • Επίπεδο ή/και πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
 • Συνοδευτική επιστολή
 • Συστατικές επιστολές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η περιβαλλοντική επιστήμη είναι ένα πολύπλευρο πεδίο έρευνας που εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εδάφους, του νερού, του αέρα στη βιόσφαιρα και των ζωντανών οργανισμών της, μελετώντας τις δυναμικές αλληλεξαρτώμενες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ αυτών των τεσσάρων συστατικών.

Οι περιβαλλοντικοί επιστήμονες ερευνούν πώς αυτές οι σχέσεις συντελούν στις περιβαλλοντικές αλλαγές σε διάφορες χωρικές και χρονικές κλίμακες αξιοποιώντας γνώσεις, έννοιες, δεδομένα, μοντέλα και μεθόδους που προέρχονται από διάφορους τομείς των φυσικών επιστημών.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για περιβαλλοντικούς επιστήμονες ως αποτέλεσμα των συνεχώς μεταβαλλόμενων και αναδυόμενων προκλήσεων, που σχετίζονται κυρίως με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τις ανάγκες αποτίμησης του περιβάλλοντος και εφαρμογής της νομοθεσίας, για μέτρα προσαρμογής και μετριασμού.

Το ποσοστό απασχολησιμότητας των αποφοίτων αναμένεται να είναι υψηλό μετά την αποφοίτησή τους, λόγω των πολλαπλών ευκαιριών που διατίθενται στους διάφορους τομείς δραστηριότητας και λαμβάνοντας υπόψη τη φήμη του Perrotis College / American Farm School στην περιοχή. Οι μαθητές του συγκεκριμένου προγράμματος θα έχουν ένα ευρύ φάσμα σταδιοδρομίας στον περιβαλλοντικό τομέα. Ένας αυξανόμενος αριθμός ευκαιριών απασχόλησης υπάρχει παγκοσμίως, στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της διαχείρισης αποβλήτων, της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Μερικά παραδείγματα επιλογών σταδιοδρομίας περιλαμβάνουν:

 • Διεθνείς ρυθμιστικοί φορείς (π.χ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) και συμβουλευτικοί οργανισμοί (π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)
 • Δήμοι, περιφερειακές και εθνικές αρχές
 • Παγκόσμια βιομηχανία για περιβαλλοντική αξιολόγηση
 • Θέσεις περιβαλλοντικών επιστημόνων σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες
 • Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Θέσεις περιβαλλοντικής και διαχείρισης αποβλήτων για τοπικές και διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας