Προπτυχιακά:
Αγροδιατροφικός τομέας, Διοίκηση Επιχειρήσεων

BSc (Hons) Διεθνούς Επιχειρηματικότητας

Μοιράσου το
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φεβρουάριος 2022, Σεπτέμβριος 2022
3 έτη
Bachelor
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι τα εξής:

  • Γενική βαθμολογία Απολυτηρίου Λυκείου
  • Επίπεδο ή/και πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
  • Συνοδευτική επιστολή
  • Συστατικές επιστολές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το B.Sc. Διεθνούς Επιχειρηματικότητας είναι ένα προπτυχιακό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας που παρέχει στους σπουδαστές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, σε συνδυασμό με πρακτικές δεξιότητες. Παράλληλα, προσφέρει μια ευρεία κατανόηση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε θέματα που αφορούν στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου.

Η ειδικότητα Μάρκετινγκ στον κλάδο των Τροφίμων είναι σχεδιασμένη για σπουδαστές που επιθυμούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον κλάδο των τροφίμων, από την αγορά των πρώτων υλών ως την παραγωγή, τη διανομή, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τις απόψεις των καταναλωτών.

Η ειδικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-διατροφικό Τομέαπροσφέρει θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της οικονομικής πολιτικής, της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, των οικονομικών, της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αναδεικνύει τις παραμέτρους του κλάδου τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως συσχετίζονται μεταξύ τους αλλά και με τον ευρύτερο τομέα.

Η αγροδιατροφική βιομηχανία, ως ένας ταχύτατα μεταβαλλόμενος τομέας, αντιμετωπίζει συνεχώς νέες προκλήσεις όσον αφορά στις τεχνικές εξελίξεις, τις διαδικασίες παραγωγής, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και τη διατροφική ευαισθητοποίηση. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας προετοιμάζονται να εργαστούν σε θέσεις που απαιτούν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικών με τη διαχείριση των ανθρώπινων και φυσικών πόρων, καθώς και των οικονομικών και επιχειρηματικών συστημάτων. Επιπλέον, είναι σε θέση να επιδείξουν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης, να διεξάγουν αναλύσεις και να ερμηνεύσουν αποτελεσματικά έρευνες, να εφαρμόσουν μαθηματικές και τεχνολογικές δεξιότητες σε διάφορα περιβάλλοντα, αλλά και να επιδείξουν τόσο ηγετικές ικανότητες όσο και πνεύμα συνεργασίας εντός ομάδας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Μάρκετινγκ στον κλάδο των Τροφίμων - έχοντας αποκτήσει γνώση στην διοίκηση και στο μάρκετινγκ, καθώς και εργασιακή εμπειρία μέσω της στενής σχέσης του Κολεγίου με τις επιχειρήσεις του κλάδου - είναι καλά προετοιμασμένοι για να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή να εισαχθούν απευθείας σε θέσεις παραγωγής ή λιανικής πώλησης, σε έναν τομέα που η ζήτηση για καλά εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη ξεπερνά τη διαθεσιμότητα.

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν την ειδικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-διατροφικό Τομέα μπορούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή να εισαχθούν απευθείας σε διοικητικές θέσεις στον τομέα της Διαχείρισης Αγροτικών Επιχειρήσεων, ο οποίος περιλαμβάνει όχι μόνο τους γεωργούς που ασχολούνται με το εμπόριο, αλλά και τις επιχειρήσεις και εταιρείες που τους παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας