Προπτυχιακά:
Πληροφορική

Πτυχίο Μηχανικών Υπολογιστών

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2021
4 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Απολυτήριο Λυκείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γνωστικά Αποτελέσματα:
Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Επιδείξουν εις βάθος γνώση σε θέματα ανάλυσης συστημάτων, επικοινωνιών δεδομένων, συστημάτων βάσεων δεδομένων, μηχανικής λογισμικού, ηλεκτρονικού εμπορίου και σχεδίασης ιστοσελίδων, αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (μεταξύ άλλων σε Python και/ ή C++, Java, C#), καθώς και να κατανοούν σε βασικό επίπεδο θέματα σχεδίασης μικροεπεξεργαστών και σχεδίασης γλωσσών προγραμματισμού
 • Αναλύουν, υλοποιούν και διαχειρίζονται υπολογιστικά συστήματα τόσο στις τεχνικές όσο και στις διαχειριστικές τους πτυχές.
 • Κατανοούν και εφαρμόζουν τις θεωρίες και αρχές της σχεδίασης συστημάτων σε πραγματικά έργα υλικού και λογισμικού.
 • Έχουν ένα υπόβαθρο στην επιστήμη και στις θεωρητικές σπουδές όπως αυτό παραδίδεται μέσω του προγράμματος Γενικής Παιδείας.
 • Εξηγούν τις αρχές και θεωρίες της ηθικής λήψης αποφάσεων και των πρακτικών της επιπτώσεων στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης.
 • Επιδιώξουν μεταπτυχιακές σπουδές ή επαγγελματικές πιστοποιήσεις στους τομείς του προγραμματισμού, της μηχανικής λογισμικού και της υποστήριξης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων.

Αποτελέσματα Δεξιοτήτων:
Ως αποτέλεσμα της αποπεράτωσης του προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τις εξής δεξιότητες και αρχές:

 • Εξαιρετικές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. Θα πρέπει να επιδεικνύουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης, που απαιτούνται για την λήψη λογικών και σωστών αποφάσεων τόσο στον τεχνικό τομέα, όσο και στον τομέα της διοίκησης.
 • Δεξιότητες αριθμητικής και ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων, που περιλαμβάνουν ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων όπως και βαθιά γνώση μαθηματικών, κάτι που είναι απαραίτητο για επαγγελματίες στον χώρο της πληροφορικής.
 • Αποτελεσματική χρήση των επικοινωνιών και της τεχνολογίας της πληροφορίας σε εφαρμογές του χώρου των επιχειρήσεων.
 • Αποτελεσματική αυτοδιαχείριση από πλευράς χρόνου, σχεδιασμού και συμπεριφοράς, καθώς και ανάληψη πρωτοβουλιών και διαμόρφωση επιχειρηματικού πνεύματος
 • Αυτεπίγνωση, χαρακτήρας ανοιχτός και ευαίσθητος στην διαφορετικότητα σε σχέση με τους ανθρώπους, τις κουλτούρες και τις επιχειρήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα
Οι απόφοιτοι Επιστήμης των Υπολογιστών μπορούν να εργαστούν σε τομείς προγραμματισμού υπολογιστικών συστημάτων, μηχανικής λογισμικού, υποστήριξης και διαχείρισης δικτύων, σχεδίασης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων, ανάλυσης και ελέγχου συστημάτων, σχεδίασης ιστοσελίδων και άλλα.

Ο ρόλος είναι συχνά απαιτητικός, αλλά πολυποίκιλος και παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον. Με δεδομένο τον ύψιστο ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στις εφαρμογές επιχειρήσεων, οι επαγγελματίες πληροφορικής διαμορφώνουν ένα απαραίτητο κομμάτι του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για τους σύγχρονους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.

Οι απόφοιτοι μας του τομέα Επιστήμης των Υπολογιστών έχουν βρει εργασία σε θέσεις προγραμματιστών, διαχειριστών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, μηχανικών λογισμικού, τεχνικής υποστήριξης, καθώς και διαχείρισης και σχεδίασης συστημάτων, κυρίως στον τομέα παροχής υπηρεσιών στον χώρο των υπολογιστών (τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, εταιρίες ανάπτυξης εφαρμογών για το διαδίκτυο, οικονομικές υπηρεσίες, κλπ).

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Συνδυάζει τεχνικές γνώσεις με διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δίνει έμφαση στην πρακτική, προετοιμάζει τους σπουδαστές για τον τομέα της Τεχνολογίας της Πληροφορίας
 • Ευέλικτο πρόγραμμα ιδανικό για σπουδαστές που εργάζονται
 • Ποικιλία μαθημάτων που δίνει εύρος επαγγελματικών επιλογών
 • Διδακτικό προσωπικό με άριστη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας