Προπτυχιακά:
Πληροφορική

BSc (Hons) Computer Networks & Security

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Mediterranean College
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2020, Ιανουάριος 2021
3 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο της Πληροφορικής και των Δικτύων Υπολογιστών.

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής:
- Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου, ΕΠΑΛ (επικυρωμένο)
- Συστατικές επιστολές (2)
- Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5) *
- Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
- Φωτογραφίες (4)
- Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

* Το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικών για το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με IELTS 6.0 ή lower.

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Κάτοχοι διπλωμάτων ΙΕΚ ή HND, φοιτητές ΤΕΙ/ ΑΕΙ συγγενών ειδικοτήτων μπορούν να εισαχθούν σε προχωρημένο στάδιο του προγράμματος, μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται η υποβολή:
- Διπλώματος ή αναλυτικής βαθμολογίας (academic transcript)
- Αναλυτικού οδηγού σπουδών (εφόσον είναι διαθέσιμος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι Οργανισμοί απαιτείται να εξασφαλίζουν πως η πληροφορία που κατέχουν και διακινούν διαμέσου των δικτύων είναι ασφαλής και εμπιστευτική. Ωστόσο, πολυάριθμες παραβιάσεις ασφαλείας και φαινόμενα δικτυακών εισβολών έχουν αποδείξει πως αυτή είναι μια διαρκής μάχη για τις επιχειρήσεις, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί την ανάγκη για πτυχιούχους εξειδικευμένους στα δίκτυα και την ασφάλειά τους.

Το πρόγραμμα BSc (Hons) in Computer Networks & Security σας προετοιμάζει κατάλληλα ώστε να γίνετε ειδικός στα δίκτυα υπολογιστών και την ασφάλεια. Θα αποκτήσετε τις τεχνικές δεξιότητες για τον καθορισμό και την υλοποίηση της φυσικής δικτυακής υποδομής καθώς και τις δεξιότητες ανάπτυξης λογισμικού για να εξασφαλίσετε πως οι λύσεις που εφαρμόζετε είναι εύρωστες και ασφαλείς.

Θα διδαχτείτε τις πλέον εξελιγμένες γνώσεις στον τομέα αυτό, όπως μεταγωγή και δρομολόγηση δικτύων, δίκτυα ευρείας περιοχής, δίκτυα Cisco και Microsoft. Θα αποκτήσετε επίσης τα εφόδια να κατανοείτε θέματα ασφαλείας και να αναλύετε κριτικά και να αξιολογείτε λύσεις σε προβλήματα τέτοιας φύσης. Επιπρόσθετα, θα ασχοληθείτε με την θεωρία και την υλοποίηση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, την διαχείριση δικτύων, την ασφάλεια δικτύων, την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), με εξαίρεση τη διπλωματική εργασία του 3ου έτους η οποία αντιστοιχεί σε 40 credits. Τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση, ενώ υπάρχουν και κάποια ετήσια μαθήματα. Η διδασκαλία και η εξέταση των μαθημάτων κατά το πρώτο έτος σπουδών και κατά το πρώτο εξάμηνο του δεύτερου έτους διεξάγεται στα Ελληνικά, ενώ στη συνέχεια για το υπόλοιπο των σπουδών στα Αγγλικά. (Σημείωση: Το πρόγραμμα προσφέρεται επίσης εξ’ ολοκλήρου στα Αγγλικά).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος η εκπαίδευση των φοιτητών κινείται σε τρεις άξονες: τον Τεχνικό, όπου διδάσκονται να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δίκτυα υπολογιστών, τον Προγραμματιστικό, όπου καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες για να σχεδιάζουν ασφαλείς και στεγανές λύσεις και, τέλος, τον Επιχειρηματικό, όπου μαθαίνουν πως να σχεδιάζουν τα κατάλληλα δίκτυα για τις επιχειρήσεις που στελεχώνουν.

Οι φοιτητές ειδικεύονται σε τοπικά δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής, ενσύρματα και ασύρματα. Περαιτέρω μαθήματα εστιάζουν στη διαχείριση ασφάλειας, την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και βάσεων δεδομένων. Το μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ότι στο πλαίσιο των μαθημάτων οι φοιτητές καλύπτουν γνωστικά τις απαιτήσεις πιστοποιητικών όπως CCNA (Cisco) και Ethical Hacking, τα οποία μπορούν και να αποκτήσουν, βελτιώνοντας τις προοπτικές της σταδιοδρομίας τους στον ραγδαία αναπτυσσόμενο χώρο της πληροφορικής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου, με δυνατότητα πλήρων επαγγελματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Εφόσον επιθυμούν, μπορούν και τυπικά να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνικές κατευθύνσεις ή σε τομείς Management, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και με τις δεξιότητες που θα έχουν αποκτήσει θα μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να σταδιοδρομήσουν στους τομείς:

  • Ανάλυσης & ανάπτυξης δικτύων δεδομένων
  • Εγκατάστασης & συντήρησης δικτύων δεδομένων
  • Διαχείρισης δικτύων
  • Διαχείρισης βάσεων δεδομένων
  • Ασφάλειας δικτύων
  • Προγραμματισμού δικτύων
  • Ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών
  • Ενσύρματων και ασύρματων δικτύων/τηλεπικοινωνιών
  • Πωλήσεων δικτυακών λύσεων πληροφορικής
  • Συμβουλευτικής επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας τεχνολογιών πληροφορικής
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας