Προπτυχιακά:
Πληροφορική

BSc (Hons) Computer Networks & Security

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Mediterranean College
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2021
3 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο της Πληροφορικής και των Δικτύων Υπολογιστών.

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής:
- Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου, ΕΠΑΛ (επικυρωμένο)
- Συστατικές επιστολές (2)
- Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5) *
- Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
- Φωτογραφίες (4)
- Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

* Το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικών για το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με IELTS 6.0 ή lower.

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Κάτοχοι διπλωμάτων ΙΕΚ ή HND, φοιτητές ΤΕΙ/ ΑΕΙ συγγενών ειδικοτήτων μπορούν να εισαχθούν σε προχωρημένο στάδιο του προγράμματος, μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται η υποβολή:
- Διπλώματος ή αναλυτικής βαθμολογίας (academic transcript)
- Αναλυτικού οδηγού σπουδών (εφόσον είναι διαθέσιμος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Σχολή Πληροφορικής του Mediterranean College, με 30+ χρόνια εμπειρίας, προσφέρει προγράμματα σπουδών πλήρως επικαιροποιημένα, σχεδιασμένα σε συνεργασία με ηγέτιδες εταιρίες Πληροφορικής. Το BSc (Hons) Computer Networks & Security έχει σχεδιαστεί από το University of Derby, TOP30 Βρετανικό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την πανεπιστημιακή κατάταξη Guardian University Guide, 2020.

Οι Οργανισμοί απαιτείται να εξασφαλίζουν πως η πληροφορία που κατέχουν και διακινούν διαμέσου των δικτύων είναι ασφαλής και εμπιστευτική. Ωστόσο, πολυάριθμες παραβιάσεις ασφαλείας και φαινόμενα δικτυακών εισβολών έχουν αποδείξει πως αυτό είναι μια διαρκής μάχη για τις επιχειρήσεις, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί την ανάγκη για πτυχιούχους εξειδικευμένους στα δίκτυα και την ασφάλειά τους.

Το 1ο έτος είναι κοινό για όλους. Στο 2ο έτος, μπορείς να συνεχίσεις στο γενικό πρόγραμμα Computer Networks ή να επιλέξεις μια από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις Computer Science ή Computer Games Programming.

Τι θα μάθεις
Το πρόγραμμα σε προετοιμάζει κατάλληλα ώστε να γίνεις ειδικός στα δίκτυα υπολογιστών και την ασφάλεια. Θα αποκτήσεις τις τεχνικές δεξιότητες για να καθορίζεις και να υλοποιείς τη φυσική δικτυακή υποδομή καθώς και τις δεξιότητες ανάπτυξης λογισμικού, για να εξασφαλίζεις πως οι λύσεις που εφαρμόζεις είναι εύρωστες και ασφαλείς.

Θα διδαχτείς εξελιγμένες θεματικές, όπως μεταγωγή και δρομολόγηση δικτύων, δίκτυα ευρείας περιοχής, δίκτυα Cisco και Microsoft. Θα αποκτήσεις τα εφόδια να κατανοείς θέματα ασφαλείας, να αναλύεις κριτικά και να αξιολογείς λύσεις σε προβλήματα τέτοιας φύσης. Επιπρόσθετα, θα ασχοληθείς με τη θεωρία και την υλοποίηση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, τη διαχείριση δικτύων, την ασφάλεια δικτύων, την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Μέσα από το πρόγραμμα θα συμμετέχεις σε εργαστηριακή εκπαίδευση για να αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση CCNA Routing & Switching, στην επίσημη Ακαδημία Cisco του Mediterranean.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου, με δυνατότητα πλήρων επαγγελματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Εφόσον επιθυμούν, μπορούν και τυπικά να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνικές κατευθύνσεις ή σε τομείς Management, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και με τις δεξιότητες που θα έχουν αποκτήσει θα μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να σταδιοδρομήσουν στους τομείς:

  • Ανάλυσης & ανάπτυξης δικτύων δεδομένων
  • Εγκατάστασης & συντήρησης δικτύων δεδομένων
  • Διαχείρισης δικτύων
  • Διαχείρισης βάσεων δεδομένων
  • Ασφάλειας δικτύων
  • Προγραμματισμού δικτύων
  • Ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών
  • Ενσύρματων και ασύρματων δικτύων/τηλεπικοινωνιών
  • Πωλήσεων δικτυακών λύσεων πληροφορικής
  • Συμβουλευτικής επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας τεχνολογιών πληροφορικής
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας