Προπτυχιακά:
Πληροφορική

BSc (Hons) Computer Science

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Mediterranean College
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2020, Ιανουάριος 2021
3 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο της Πληροφορικής και της Ανάπτυξης Λογισμικού.

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής:
- Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου, ΕΠΑΛ (επικυρωμένο)
- Συστατικές επιστολές (2)
- Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5) *
- Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
- Φωτογραφίες (4)
- Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

* Το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικών για το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με IELTS 6.0 ή lower.

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Κάτοχοι διπλωμάτων ΙΕΚ ή HND, φοιτητές ΤΕΙ/ ΑΕΙ συγγενών ειδικοτήτων μπορούν να εισαχθούν σε προχωρημένο στάδιο του προγράμματος, μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται η υποβολή:
- Διπλώματος ή αναλυτικής βαθμολογίας (academic transcript)
- Αναλυτικού οδηγού σπουδών (εφόσον είναι διαθέσιμος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα BSc (Hons) Computer Science στοχεύει στο να αναπτύξουν οι φοιτητές τις πλέον σημαντικές ικανότητες που απαιτούνται στην ανάπτυξη λογισμικού και στον προγραμματισμό, έτσι ώστε να προετοιμαστούν για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στη βιομηχανία λογισμικού. Παράλληλα διερευνούν τις πρακτικές και τις θεωρητικές πλευρές καθώς και τις μεθοδολογίες της ανάπτυξης και διατήρησης συστημάτων λογισμικού, ενώ αναπτύσσουν τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες.

Στο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα εργαλεία, οι γλώσσες και οι μέθοδοι της βιομηχανίας. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν αξιόπιστα, αποτελεσματικά λογισμικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων καθώς και να εργαστούν σαν μέλη μιας ευρύτερης ομάδας ανάπτυξης επαγγελματικών εφαρμογών. Στο πρόγραμμα διδάσκουν επιστήμονες και ερευνητές καθώς και νυν αλλά και πρώην επαγγελματίες της βιομηχανίας της επιστήμης των υπολογιστών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), με εξαίρεση τη διπλωματική εργασία του 3ου έτους η οποία αντιστοιχεί σε 40 credits. Τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση, ενώ υπάρχουν και κάποια ετήσια μαθήματα. Η διδασκαλία και η εξέταση των μαθημάτων κατά το πρώτο έτος σπουδών και κατά το πρώτο εξάμηνο του δεύτερου έτους διεξάγεται στα Ελληνικά, ενώ στη συνέχεια για το υπόλοιπο των σπουδών στα Αγγλικά. (Σημείωση: Το πρόγραμμα προσφέρεται επίσης εξ’ ολοκλήρου στα Αγγλικά).

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις νέες τεχνολογίες, όπως android, cloud computing, mobile computing και εξετάζει όλες τις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο φοιτητής μαθαίνει προγραμματισμό ουσιαστικά και σε βάθος (ανεξαρτήτως των γλωσσών που χρησιμοποιούνται), μαθαίνοντας το πώς αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε αλγοριθμικές λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα μέσω των μεθοδολογιών της μηχανικής λογισμικού (software engineering). Έτσι, θωρακίζεται στις αλλαγές των προγραμματιστικών εργαλείων που αναπόφευκτα συμβαίνουν στο χώρο της Πληροφορικής και με τις γνώσεις που αποκομίζει μπορεί εύκολα να μάθει, να κατανοήσει και να προγραμματίσει σε οποιαδήποτε νέα γλώσσα κι αν εμφανιστεί.

Στο τελευταίο έτος του προγράμματος οι φοιτητές είναι σε θέση να αναπτύξουν ακόμα και τη δική τους γλώσσα προγραμματισμού, ενώ μέσα από επιλεγμένα μαθήματα θα έχουν εξοικειωθεί με το χώρο των επιχειρήσεων πληροφορικής, έχοντας σχεδιάσει και υλοποιήσει ολοκληρωμένες εφαρμογές λογισμικού για λογαριασμό εικονικών επιχειρήσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου, με δυνατότητα πλήρων επαγγελματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Εφόσον επιθυμούν, μπορούν και τυπικά να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση σπουδών.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνικές κατευθύνσεις ή σε τομείς Management, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και με τις δεξιότητες που θα έχουν αποκτήσει θα μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να σταδιοδρομήσουν στους τομείς:

 • Ανάπτυξης λογισμικού
 • Ανάπτυξης περιεχομένου
 • Μηχανικοί λογισμικού
 • Μηχανικοί συστημάτων
 • Δικτύων δεδομένων & νέφους
 • Αρχιτέκτονες/Διαχειριστές βάσεων δεδομένων
 • Εφαρμογών υπολογιστών & κινητών
 • Ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών
 • Εφαρμογών δικτύων
 • Πωλήσεων λύσεων πληροφορικής
 • Συμβουλευτικής επιχειρήσεων σε θέματα τεχνολογιών πληροφορική
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας