Προπτυχιακά:
Χρηματοοικονομικά

BA (Hons) Business Management (Finance)

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Mediterranean College
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2020, Ιανουάριος 2021
3 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο των Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Finance.

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής:
- Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ (επικυρωμένο)
- Συστατικές επιστολές (2)
- Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο pre-lower ή IELTS 4.5)
- Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
- Φωτογραφίες (4)
- Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

* Το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικών για το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με IELTS 6.0 ή lower.

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Κάτοχοι διπλωμάτων ΙΕΚ ή HND, φοιτητές ΤΕΙ/ ΑΕΙ συγγενών ειδικοτήτων μπορούν να εισαχθούν σε προχωρημένο στάδιο του προγράμματος, μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης μαθημάτων. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται η υποβολή:
- Διπλώματος ή αναλυτικής βαθμολογίας (academic transcript)
- Αναλυτικού οδηγού σπουδών (εφόσον είναι διαθέσιμος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του σύγχρονου αυτού προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια δυναμική εκπαίδευση, βασισμένη πάνω σε όλους τους βασικούς άξονες των χρηματοοικονομικών, έτσι ώστε να τους προετοιμάσει κατάλληλα για μια μακροχρόνια και επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι σπουδές στα χρηματοοικονομικά βρίσκονται σε διαδικασία συνεχούς εξέλιξης και εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους πλέον ανερχόμενους και δημοφιλείς τομείς επαγγελματικής σταδιοδρομίας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η σύγχρονη αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα προσφέρει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε όλους τους τομείς της λειτουργίας ενός οικονομικού τμήματος μιας επιχείρησης, ενώ παράλληλα βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές χρηματοοικονομικών, έτσι ώστε να έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στις διαρκείς αλλαγές του σύγχρονου περιβάλλοντος.

Το BA (Hons) Business (Finance) περιλαμβάνει μαθήματα, όπως ανάλυση ισολογισμού, αρχές λογιστικής, χρηματοοικονομική ανάλυση, επενδύσεις και χρηματοοικονομικές αγορές, σύνταξη χρηματοοικονομικής μελέτης.

Το πρόγραμμα επίσης βοηθά τους συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν πολλές επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας (μεταφερόμενες δεξιότητες – transferrable skills) και να προετοιμάσουν τους απόφοιτους για εργασία στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα από τη δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων αναπτύσσονται προσωπικές δεξιότητες για ανεξάρτητη μάθηση (independent learning), αναστοχασμό (reflection), απασχολησιμότητα (employability) και ομαδική εργασία (group work), που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο χώρο των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits), τα περισσότερα εκ των οποίων διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση, ενώ υπάρχουν και ετήσια μαθήματα. Το 1ο έτος διδάσκεται και αξιολογείται στην ελληνική γλώσσα, το 2ο έτος διδάσκεται & αξιολογείται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, το 3ο έτος διδάσκεται & αξιολογείται στην αγγλική γλώσσα. (ΣΗΜ: το πρόγραμμα προσφέρεται επίσης και εξ ολοκλήρου στα Αγγλικά).

Κατά τη διάρκειά του προγράμματος οι φοιτητές γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης πέραν των χρηματοοικονομικών, ενώ σταδιακά από το 2ο έτος αρχίζουν να εξειδικεύονται σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, εταιρικής διακυβέρνησης, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και συστημάτων οικονομικής αξιολόγησης & ελέγχου. Το τελευταίο έτος εστιάζει παράλληλα σε θέματα στρατηγικής στο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αποκορύφωμα του προγράμματος αποτελεί το μάθημα του 3ου έτους “The Business Consultancy Project”, όπου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έχουν διδαχθεί, βασιζόμενοι σε πραγματική επιχείρηση.

Υιοθετούμε μια κλιμακωτή προσέγγιση στη μάθηση, υποστηρίζοντας πλήρως του φοιτητές στα πρώτα στάδια του προγράμματος, έως ότου βελτιώσουν την κατανόηση και αναπτύξουν την αυτονομία τους. Πρόκειται για μια ομαλή μετάβαση, τόσο στις σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, όσο και στη διοικητική πρακτική. Όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων Business Management ξεκινούν με τα ίδια μαθήματα στο 1ο έτος, ώστε να εξοικειωθούν με όλες τι βασικές διοικητικές λειτουργίες μιας επιχείρησης, ανεξαρτήτως κλάδου. Στο 2ο έτος, εάν άλλαξαν γνώμη έχουν τη δυνατότητα είτε να μεταφερθούν στο πρόγραμμα κορμού Business Management είτε σε μια από τις προσφερόμενες εξειδικεύσεις, συνδυάζοντας τη Διοίκηση Επιχειρήσεων με το Marketing ή τα Ναυτιλιακά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου, ισοδύναμου των ΤΕΙ/ΑΕΙ. Εφόσον επιθυμούν, μπορούν και τυπικά να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές.

Αφού ολοκληρώσουν το BA (Hons) Business (Finance), οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακό στο Mediterranean College ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή να επιλέξουν να βγουν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Οι πτυχιούχοι που θα επιλέξουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό περιβάλλον ή να αναπτύξουν δική τους επιχειρηματική δράση, στην Ελλάδα και διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη χρηματοοικονομικού τμήματος, σε:

 • Πολυεθνικές εταιρίες
 • Βιομηχανικές μονάδες
 • Υπηρεσίες (ασφαλιστικές, επενδυτικές, συμβουλευτικές)
 • Τράπεζες – χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Ναυτιλιακές εταιρίες
 • Διαφημιστικές εταιρίες & ΜΜΕ
 • Νοσοκομεία & μονάδες υγείας
 • Εκπαιδευτικούς φορείς
 • Μη κυβερνητικούς οργανισμούς
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας