Προπτυχιακά:
Ψυχολογία

Συμβουλευτική & Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Εμψύχωσις - Παιχνίδι - τέχνη - τρόπος ζωής - Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2021
3 - 4 έτη
Bachelor
Μερικής
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους έχουν ειδικευτεί στις ανθρωπιστικές επιστήμες (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους & συμβούλους ψυχικής υγείας, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές), άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, σε όσους βρίσκονται στο χώρο της εκπαίδευσης (δασκάλους, νηπιαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς, θεατρολόγους) καθώς και όσους εργάζονται με ομάδες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχοι: Η κατανόηση & η σημαντικότητα της Εμψυχωτικής & Συμβουλευτικής διαδικασίας. Η απόκτηση τεχνικών & δεξιοτήτων της μεθόδου, η γνώση των θεωρητικών προσεγγίσεων της Συμβουλευτικής & της διαδικασίας δημιουργίας θεραπευτικής σχέσης. Η ανάπτυξη των συμβουλευτικών δεξιοτήτων & η κατανόηση της δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα της Συμβουλευτικής. Η προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε ατομικές συνεδρίες, σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής & εποπτείας.

Απευθύνεται σε: ειδικότητες ανθρωπιστικών επιστημών (κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας, θεραπευτές), άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε όσους εργάζονται με ομάδες (παιδιών ή ενηλίκων) και ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τη μέθοδο αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.

Ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει σαν στόχο να συνθέσει τη Συμβουλευτική και την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι & τις τέχνες. Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων που προσεγγίζει αυτή τη σύνθεση, χρησιμοποιώντας διαφορετικές βιωματικές μεθόδους & τεχνικές. Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.
Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο και μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.

Αποσκοπεί να εμπνεύσει τον σύμβουλο – συντονιστή ομάδας, να εμπλουτίσει τα εκφραστικά του μέσα, να αναπτύξει συμβουλευτικές γνώσεις & δεξιότητες, να γνωρίσει βαθύτερα τον εαυτό του, να βελτιώσει την μεταδοτική του ικανότητα. Να προσεγγίσει τρόπους ένταξης της μεθόδου στην ομάδα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και τη μετατροπή του σε μια χαρούμενη, δημιουργική & γόνιμη εμπειρία.

Θεματικές ενότητες:

 • Συνθετική Παιγνιόδραση – Βιωματικές τεχνικές
 • Συνθετική Παιγνιόδραση – Βασικές αρχές & θεωρία μεθόδου
 • Εισαγωγή στη Συμβουλευτική
 • Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία
 • Ολιστική Συμβουλευτική - Ψυχοενεργειακή προσέγγιση
 • Βασικές αρχές οργάνωσης & συγκρότησης ομάδων - Ψυχολογία ομάδων
 • Τέχνη & Τεχνική της Εμψύχωσης ομάδας
 • Το βιωματικό παιχνίδι στην εκπαίδευση
 • Θέατρο: Θεωρία & Τεχνική
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Κίνηση– Σωματική έκφραση – Έκθεση
 • Σωματική ευθυγράμμιση
 • Μουσικοκινητική
 • Εργαστήρια ατομικών & ομαδικών συνεδριών

Σημείωση: Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών σε:

• Πενθήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός Αθήνας στο τέλος κάθε έτους
• Πρακτική άσκηση
• Προσωπική ανάπτυξη / θεραπεία (ατομικά – ομαδικά)
• Εποπτεία (ατομική – ομαδική)
• Παρουσίαση εργασίας

Εμψύχωση: Φρόσω Μπενετή, Θεοδώρα Ζαφειροπούλου, Γιάννης Λαιμοδέτης, Έβελυν Αγγελοπούλου

Δηλώστε συμμετοχή στο δωρεάν Open day γνωριμίας (18-19/09 2021) με τη μέθοδο της Συνθετικής Παιγνιόδρασης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προοπτικές: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συνθέσουν τη μέθοδο με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο, να οργανώσουν & να συντονίσουν τη δική τους ομάδα συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.

Πιστοποίηση: Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.), την European Association of Counseling (E.A.C.) και τον αναγνωρισμένο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας