Προπτυχιακά:
Υγεία

BA στις Επιστήμες του Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Pegaso International
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2021, Δεκέμβριος 2021, Φεβρουάριος 2022, Απρίλιος 2022, Ιούνιος 2022
3 έτη
Bachelor
Εξ' Αποστάσεως
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Απολυτήριο Λυκείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα μαθήματα
Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή των αρχών διαχείρισης, των εννοιών και των πρακτικών που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων αθλητισμού και αναψυχής. Οι μαθητές μαθαίνουν να ερμηνεύουν τα νομικά και ρυθμιστικά θέματα που σχετίζονται με ψυχαγωγικά, εγκεκριμένα και επαγγελματικά αθλήματα.

Στόχοι

Οι κάτοχοι πτυχίου στις Επιστήμες του Αθλητισμού
• Κατανοούν τις επιστήμες που εφαρμόζονται στην ανθρώπινη λειτουργία και άσκηση
• Επιδεικνύουν την ικανότητα εκτίμησης συμπεριφορικών και φυσιολογικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τη μυοσκελετική, νευρομυϊκή και καρδιαγγειακή ανθρώπινη λειτουργία
• Επιδεικνύουν τη δυνατότητα ανάκτησης, διαχείρισης και κριτικής ανάλυσης δεδομένων που σχετίζονται με τη βελτίωση της υγείας και της ανθρώπινης απόδοσης
• Επιδεικνύουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής σύνταξης και διάδοσης, τόσο γραπτώς όσο και προφορικά, πληροφοριών σχετικών με τη βελτίωση της υγείας και της ανθρώπινης απόδοσης
• Επιδεικνύουν την ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής στρατηγικών, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές, για τη βελτίωση της υγείας και της ανθρώπινης απόδοσης.
• Συμμετέχουν ως επαγγελματικά προετοιμασμένα και υπεύθυνα μέλη του επιλεγμένου επαγγέλματος.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι σπουδές είναι δομημένες με τρόπο ώστε να παρέχουν στους φοιτητές ειδικές ικανότητες για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των γνώσεων που αποκτώνται. Προβλέπει:
• ανάλυση των πρακτικών σε διάφορους τομείς
• άσκηση και πρακτικές δοκιμασίες
• συμμετοχή σε σεμινάρια που πραγματοποιούν ειδικοί που ανήκουν στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο
• απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων
• προετοιμασία και σύνταξη μιας τελικής εργασίας
Οι δραστηριότητες περιόδων άσκησης συμπληρώνουν την περίοδο κατάρτισης.

Πρόγραμμα Σπουδών
1ο έτος Μάθημα

Ανατομία του Ανθρώπου
Θεωρία, Τεχνικές και Διδακτική των Σωματικών Δραστηριοτήτων
Διοίκηση Αθλητικών Εταιρειών
Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Διδασκαλίας των Κινητικών Δραστηριοτήτων
Θεωρία και Μεθοδολογία της
Προπόνησης
Γενική και Εφαρμοσμένη Υγιεινή
Γενική και Αθλητική Κοινωνιολογία
Αγγλική Γλώσσα
Δεξιότητες Πληροφορικής

2ο έτος Μάθημα
Φυσιολογία της Ανθρώπινης Κίνησης
Παιδαγωγική του Σώματος και του Αθλητισμού
Βιομηχανική Ιατρική
Τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας των ατομικών και ομαδικών αθλημάτων
Βασικές αρχές Βιομηχανικής και Ανθρώπινης Κίνησης
Εφαρμοσμένη Διαιτητική Τεχνικών Επιστημών
Πρακτική Άσκηση

3ο έτος Μάθημα
Διδακτική, σωματικές δραστηριότητες και λειτουργική αποκατάσταση
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις Αξιολόγησης της σωματικής δραστηριότητας
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μάθημα επιλογής
Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
Πρακτική Άσκηση Κατάρτισης και Προσανατολισμού
Πρακτική Άσκηση
Διπλωματική Εργασία

Οι απόφοιτοι του Πτυχιακού Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας