Προπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

BA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Pegaso International
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2020
3 έτη
Bachelor
Εξ' Αποστάσεως
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Απολυτήριο Λυκείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει μια ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις επιχειρήσεις και την οικονομία (που καλύπτει τόσο το λειτουργικό κομμάτι όσο και τις διάφορες εταιρείες), καθώς και την επαρκή γνώση των μαθηματικών-στατιστικών εργαλείων και των θεμελιωδών νομικών συστημάτων. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες για την ανάλυση των εταιρικών φαινομένων σε πολύπλοκα κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια.

Στόχοι
Οι κάτοχοι πτυχίου BA In Business Administration:
• κατέχουν διευθυντικές, συμβουλευτικές και επιχειρηματικές δεξιότητες για απασχόληση σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στις χρηματοπιστωτικές αγορές
• κατανοούν τη λειτουργία των σύγχρονων εταιρειών και των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του αναλυτικού πλαισίου.
• έχουν αποκτήσει επαρκείς δεξιότητες στην οικονομία, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση και το δίκαιο, καθώς και τις κατάλληλες μεθόδους για την ανάλυση και κριτική ερμηνεία των επιχειρηματικών δομών και δυναμικών.
• ασχολούνται με συγκεκριμένες πτυχές διαχείρισης και διοίκησης συγκεκριμένων επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αρχές της βιωσιμότητας.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι σπουδές είναι δομημένες με τρόπο ώστε να παρέχουν στους φοιτητές ειδικές ικανότητες για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των γνώσεων που αποκτώνται. Προβλέπει:
• ανάλυση των πρακτικών σε διάφορους τομείς
• άσκηση και πρακτικές δοκιμασίες
• συμμετοχή σε σεμινάρια που πραγματοποιούν ειδικοί που ανήκουν στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο
• απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων
• προετοιμασία και σύνταξη μιας τελικής εργασίας

Οι δραστηριότητες περιόδων άσκησης συμπληρώνουν την περίοδο κατάρτισης.

Πρόγραμμα Σπουδών
1ο έτος Μάθημα
Οικονομική Ιστορία
Εισαγωγή στη Λογιστική
Στατιστική
Οικονομική Πολιτική
Γενική και Εφαρμοσμένη Λογιστική
Χρηματοοικονομική Λογιστική

2ο έτος Μάθημα
Στρατηγική Επικοινωνίας
Μαθηματική Ανάλυση
Οικονομία και Διοίκηση Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης
Εφαρμοσμένα Οικονομικά
Αγγλική Γλώσσα για Επιχειρήσεις
Business Administration

3ο έτος Μάθημα
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Πολιτική Οικονομία
Στατιστική για την Οικονομία
Informatics Statistic Skills Test
Μάθημα επιλογής

Μαθήματα επιλογής
Δημόσια Λογιστική
Συνταξιοδοτική Νομοθεσία
Βιομηχανικό Δίκαιο
Πρακτική Ασκηση
Διπλωματική Εργασία

Οι απόφοιτοι του Πτυχιακού Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας